Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuálne

Jazdecke potreby Jazdecke.sk


 

Drezúrne preteky 15.-16.6.2019 Motešice

V rozpise na drezúrne preteky 15.-16.6. v Motešiciach bol nesprávne uvedený e-mail pre zasielanie prihlášok. Správny je dressagee@gmail.com (2xe v dressagee). Organizátor žiada všetkých, ktorým neprišiel potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky, aby ju poslali urýchlene ešte raz. Uzávierka prihlášok je 11.6. do polnoci.

Rozpis bol doplnený o ďalšieho rozhodcu: Rozpis


 

Donau Bohemia Trophy 2019

Pravidlá DBT 2019

I. kolo         16.-17.03.       Weikersdorf           AUT    Rozpis

II. kolo       08.-09.06.     Panská Lícha          CZE    Rozpis

III. kolo     29.-30.06.      Szilvásvárad           HUN   Rozpis

IV. kolo      09.-11.08.      Dunajský Klátov    SVK

Finále         12.-13.10.        Budapešť                HUN


 

Bratislavská liga v drezúre 2019

Priebežné výsledky po 2 kolách


 

Drezúrne preteky 2.6. Nová Baňa

Zmena miesta konania pretekov

Kvôli dlhodobému nepriaznivému počasiu sa mení miesto konania drezúrnych pretekov 2.6. Nova Baňa.

Nová adresa: Revištské Podzámčie III./83

Navigácia


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Drezúrne preteky 1.6. 2019 Vígľaš

Oznam o presunutí pretekov:
Preteky military aj drezúra , ktoré sa mali konať v dňoch 1.-2.6. 2019 vo Vígľaši sa vzhľadom k nepretržitým dažďom a nevhodnému a nebezpečnému terénu pre jazdcov z technických príčin presúvajú na iný termín. O novom termíne budeme informovať.


 

Kvalifikačné kritériá na MSR 2019

V zmysle nariadenia Predsedníctva SJF Drezúrna komisia prijala nasledovné uznesenie:

DK SJF určuje kvalifikačné kritériá pre MSR 2019 nasledovne: Dvojica jazdec a kôň sa na MSR 2019 kvalifikujú absolvovaním súťaže príslušného stupňa obtiažnosti, t.j. seniori T, mladí jazdci ST, starší juniori S, mladší juniori L, deti Z, pony jazdci Z, 4-ročné kone Z, 5-6 ročné kone L, 7-ročné kone S, v termíne od 1.1.2019 do dátumu uzávierky prihlášok na MSR a zdokladovaním svojej kvalifikácie na oficiálnej výsledkovej listine.


 

Drezúrny rebríček 2019 - úprava pravidiel

Vzhľadom k podstatnému zvýšeniu počtu štartov drezúrnych jazdcov a ďalším vzniknutým situáciám DK SJF schvaľuje úpravu pravidiel drezúrneho rebríčka 2019 nasledovne: V každej kategórii sa do celkového výsledku zarátava 15 najlepších výsledkov. Výsledky sa deťom vyhodnocujú v samostatnom poradí, avšak iba pri dosiahnutí minimálne 58%.

Priebežné výsledky budú v zmysle tohto uznesenia upravené.

Komplexnejšie úpravy, ktoré si vyžaduje vývoj v drezúre, sa uplatnia až v nasledujúcej sezóne.

Drezúrny rebríček 2019 - upravené pravidlá


 

CDI Pilisjászfalu


1. - 5. mája 2019 sa v maďarskom Pilisjászfalu konali CDI-W/3*/Ch/J/P/U25/Y/YH s účasťou 17 krajín, medzi ktorými nechýbali ani reprezentanti Slovenska. Preteky sa tešili účasti známych nemeckých a holandských jazdcov ako napr. Hans Peter Minderhoud a popredných drezúrnych rozhodcov, ktorí rozhodovali olympiádu či majstrovstvá sveta.

V kategórii detí nás reprezentovala Dorota Jurštáková na koni Grigoris S. Z pomedzi 5 detí obsadila v úvodnej súťaži 4. miesto s výsledkom 64,615%. V súťaži družstiev si polepšila a zajazdila za 66,667% čo jej prinieslo 3. miesto, ktoré si udržala aj v súťaži jednotlivcov, kde získala 65,952%.

Zoya Ledecká s koňom Vandato nás reprezentovali v kategórii juniorov, ktorá s 12 účastníkmi bola najpočetnejšou zo všetkých kategórii pretekov. Zoya s Vandatom sa najlepšie umiestnila hneď v prvej súťaži družstiev, kde so ziskom 67,323% obsadili 3. miesto. Súťaž jednotlivcov nevyšla úplne podľa predstáv a výkon 60,882% stačil len na 11. miesto, no v nedeľnom freestyle sa opäť zadarilo a dvojica sa umiestnila na 6. mieste s výsledkom 67,775%.

Gratulujeme!


 

 

 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Reprezentanti zahájili sezónu na CDI v Motešiciach

Po niekoľkoročnej pauze sa opäť na Slovensku konali medzinárodné drezúrne preteky vďaka organizácii CDI v Motešiciach, ktoré sa konali 22.-24.3.2019 v kategóriách CDI1*, mladí jazdci, juniori, deti a pony. Slovenské farby reprezentovala doposiaľ najväčšia výprava až 7 jazdcov.

V kategórii detí nás reprezentovala Dorota Jurštáková s koňom Grigoris S, ktorá 2x zvíťazila a raz skončila druhá a minuloročná účastníčka ME detí Sofia Laura Petranová s Piafom, ktorí skončili 3x na treťom mieste.

Elena Sklenárová s Coletom súťažili medzi juniormi a získali 5., a dvakrát 4. miesto.

Najpočetnejšou kategóriou bola small tour, kde nás reprezentovali hneď 4 jazdecké dvojice s veľmi tesnými výsledkami. Najlepšie sa darilo Kristíne Flakovej s koňom Conversano VI-47, ktorí obsadili vo všetkých troch súťažiach 2. miesto. Michaela Horná a Forever sa umiestnili na 4. a dvakrát na 3. mieste. Peter Vančo s len 7-ročným Conversanom XIII-47 obsadili 3., 5. a 4. miesto. Ádam Patócs na koni Furioso XXXVII-1 Moric skončil dvakrát na 5. a  raz na 4. mieste.

Gratulujeme!


 

Bratislavská liga 2019

Pravidlá


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Aktualizovaný k 23.3.2019 v sekcii Rozhodcovia


 

CDI a národné preteky Motešice 22.-24.3.2019

Predbežné štartovné listiny a priebežné výsledky TU.


 

Drezúrny pony pohár 2019

Pravidlá v sekcii Dokumenty


 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Po doškolení drezúrnych rozhodcov sa uskutočnia aj záverečné skúšky rozhodcov-kandidátov.


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Zoznam reprezentantov SR v drezúre aktualizovaný k 20.2.2019 v Dokumetoch.


 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF 10.02.2019

Zápisnica

Drezúrny rebríček 2019 - pravidlá


 

Drezúrny galavečer

Zoznam ocenených

Ďakujeme sponzorom Drezúrneho galavečera: 

 
Fotogaléria z Drezúrneho galavečera: TU


 

 

Drezúrne sústredenia s Gyula Dallosom

Februárové sústredenie sa posúva o deň skôr, t.j. 20.-21.02.2019.

Marcové sústredenie sa pre posun pretekov v Motešiciach presúva o týždeň skôr, t.j. 13.-14.03.2019.


 

Reprezentácia

Žiadame jazdcov, ktorí majú záujem sa v sezóne 2019 zúčastňovať medzinárodných pretekov a majú splnenú kvalifikáciu v zmysle platného Štatútu reprezentanta SJF v drezúre, aby zaslali žiadosť o zaradenie do zoznamu reprezentantov aj s doloženými výsledkami na michaela.horna@sjf.sk najneskôr do 20.02.2019.


 

Drezúrne pravidlá SJF 2019

Drezúrne pravidlá SJF 2019 platné od 1.2.2019 nájdete v sekcii Pravidlá.


 

 

Školenie a preškolenie rozhodcov zo Všeobecných pravidiel

Preškolenie rozhodcov zo zmien vo Všeobecných pravidlách pre rok 2019 sa uskutoční v sobotu 19.1.2019 o 11.00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave a v sobotu 9.2.2019 o 11.00 v UVLF na Komenského 73 v Košiciach.  (Vždy o 9.00 začína preškolenie zo zmien v Skokových pravidlách a následne o cca 11.00 zo zmien vo Všeobecných pravidlách.)

Školenie nových rozhodcov zo Všeobecných pravidiel sa uskutoční 12.1.2019 o 9.00 v Ivanke pri Dunaji.

 

Prihlášky prosím zasielať na info@sjf.sk a zároveň na robert.fekar@sjf.sk


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

PF 2019


 

Rozdelenie finančných príspevkov z DK za rok 2018

Prehľad podľa klubov a kapitol rozpočtu

Postup:

Prémiované súťaže
Prémie budú vyplatené príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám výhru z prémiovaných súťaží v drezúre za rok 2018 za ...(meno koňa a jazdca)..."Prémiu je potrebné uplatniť si do konca roka 2018.
 
Kritériá mladých koní
Financie sa budú vyplácať príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám prémiu za KMK v drezúre za koňa....(meno)..." Prémie je potrebné si uplatniť do konca roka 2018.
 
Talentovaná mládež do 23 rokov
Príslušný jazdecký klub vystaví faktúru SJF do 21.12.2018 s textom: "Faktúrujeme Vám v zmysle prerozdelenia za talentovanú mládež 2018 – VYMENOVAŤ VŠETKY MENÁ, ZA KTORÉ DOSTALI PRÍSPEVOK A TO MENO A PRIEZVISKO". K faktúre je potrebné vydokladovať, minimálne v pridelenej sume, môže byť aj viac, bločky z registračnej pokladne, alebo faktúry buď na klub alebo priamo na toho talentovaného mládežníka ale aj spolu s dokladom o zaplatení. Doklady musia byť z roku 2018.
 
Reprezentácia
Príslušný jazdecký klub vystaví SJF faktúru na pridelenú sumu do konca roka 2018.

 

Kritériá mladých koní v drezúre 2018

Kritériá mladých koní v drezúre v roku 2018 prebiehali v spoločnej kategórii pre kone od 4 do 7, pričom každá veková kategória mala predpísaný stupeň obtiažnosti od Z do ST pre vyrovnanie ich šancí. Body mohli zbierať len v špeciálnych súťažiach pre mladé kone (4-ročné=Z, 5-ročné=L, 6-ročné=S, 7-ročné=ST), kde sa hodnotia chody koňa, priestupnosť a celkový dojem vrátane perspektívy koňa do vyšších stupňov. Tento rok súťažilo v KMK 33 koní, čo je o 9 viac ako minulú sezónu. Z toho bolo 7 štvorročných, 12 päťročných, 10 šesťročných a 4 sedemročné kone. Spolu absolvovali 21 pretekov, 50 súťaží pre mladé kone a rovných 160 štartov. Body zbierali v 24 súťažiach stupňa Z, v 13 L, v 9 S a v 4 súťažiach ST. 

Pozrite si kompletné výsledky KMK v drezúre 2018 a TOP TEN v tejto kategórii. Gratulujeme!

KMK 2018


 

Drezúrny pony pohár 2018

Po minulom roku, kedy bol znovu obnovený samostatný rebríček pre drezúrnych jazdcov na pony sa tento ročník niesol v duchu novej motivácie v pony drezúre. Drezúrneho pony pohára 2018 sa zúčastnilo 20 poníkov s 15 jazdkyňami. Spolu absolvovali 22 pretekov, 68 súťaží a neuveriteľných 119 štartov. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách a po sčítaní bodov sú známe definitívne výsledky. 

Všetkým srdečne gratulujeme!

Drezúrny pony pohár 2018 - definitívne výsledky


 

Drezúrne preteky v decembri 2018

Neprehliadnite nové rozpisy na drezúrne preteky v decembri 2018:

01.-02. 12. Motešice

09. 12. Ranč Ouzkých Bratislava


 

Drezúrny rebríček 2018

V sezóne 2018 sa slovenskí jazdci zúčastnili až 57 drezúrnych pretekov, čo je historicky najviac. Celkovo boli do rebríčka spracované výsledky z 367 súťaží.  Za posledné obdobie je badať výrazný nárast počtu absolvovaných štartov. Jedným z dôvodov prečo majú jazdci motiváciu viac závodiť je to, že sú za svoje úspechy oceňovaní na Drezúrnom galavečeri a po rokoch konečne aj na Galavečeri SJF.

Na Slovensku sa v uplynulej sezóne konalo 21 pretekov a Slováci sa zúčastnili aj 36 pretekov v zahraničí, z toho 6 CDI a 30 národných pretekov v Maďarsku (15), Česku (11), Rakúsku (8) a Poľsku (1). Záujem jazdcov štartovať v zahraničí je potešiteľný, môžu si tam zmerať sily so zahraničnou konkurenciou prípadne získať hodnotenie aj iných rozhodcov. Zároveň to však poukazuje na fakt, že na Slovensku je žiaľ nedostatok drezúrnych pretekov, ktoré by naplnili potreby jazdcov.

Do drezúrneho rebríčka 2018 bolo zaradených 58 seniorov s 92 koňmi. Juniorov bolo 29 s 39 koňmi a v kategórii detí súťažilo 21 jazdcov a 31 dvojíc. Početnosť jazdcov v jednotlivých kategóriách sa drží v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na približne rovnakej úrovni. Väčší nárast bol zaznamenaný v kategórii Kôň roka a to nie len v celkovom počte koní, ale aj v ich dosiahnutej úrovni. Do rebríčka sa dostalo 143 koní, z ktorých 50 dosiahlo úroveň S, 19 ST a 11 koní absolvovalo súťaže na úrovni T. 

Viac viď.  Drezúrny rebríček 2018 - konečné poradie

Pozrite si TOP TEN v jednotlivých kategóriách:


 

TOPlist