OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Drezúrna komisia

 

 

 

 

Drezúrna komisia SJF

Členovia DK                                Kontakt
Michaela Horná - Predseda DK

michaela.horna@sjf.sk
michaela.horna@post.sk
0908 138 188

Denisa Valentová

akord@centrum.sk
0903 968 120

Michaela Pechová

drepech@gmail.com
0905 823 596

Peter Vančo
petervanco123@gmail.com
0905 850 758
 
Linda Fraňová

linda.franova@gmail.com
0905 121 488

Jana Balážová

balazovajana36@gmail.com
0905 693 270

Paraskevi Spišáková
pari.spisakova@me.com
0918 255 486