OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archív aktualít

Doškolenie drezúrnych rozhodcov


 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov 

Výzva pre záujemcov

DK SJF v prípade dostatočného záujmu zorganizuje v roku 2021 ešte jedno doškolenie drezúrnych rozhodcov v mesiaci máj/jún. Prosíme záujemcov prihlásiť sa na michaela.horna@sjf.sk najneskôr do 4.5.2021.


 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF 17.04.2021

Zápisnica

Drezúrny rebríček 2021

Team cup pri MSR 2021


 

Drezúrna úloha FEI Deti úvodná A

Drezúrna úloha FEI DU A bola upravená podľa úpravy FEI - odstránil sa koeficient 2 za cvik č. 15.

Upravená úloha v sekcii Drezúrne úlohy.


 

 

MSR v drezúre 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu a konanie MSR 2021 v drezúre nasledovne:

26.-27.06.2021 JK pri NŽ Topoľčianky - kategórie mladých koní
16.-18.07.2021 JK pri NŽ Topoľčianky - kategória pony jazdci, seniori
20.-22.08.2021 JK Riders and Dreams - kategória deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu technicko-organizačných podmienok MSR 2021 v drezúre, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

Technicko-organizačné podmienky MSR 2021 v drezúre v sekcii Dokumenty


 

Drezúrne pravidlá SJF

V Drezúrnych pravidlách FEI bol v marci 2021 upravený čl. 427 odsek 2.2. Fraky v kategórii juniorov ostávajú povolené, išlo o administratívnu chybu. Oprava bola uskutočnená aj v Drezúrnych pravidlách SJF.

Poznámka FEI (marec 2021): v dôsledku administratívnej chyby bol článok 427.2.2 aktualizovaný tak, aby odrážal skutočné ustanovenie schválené na valnom zhromaždení v roku 2020, v ktorom sa neúmyselne ustanovuje vypustenie celého článku 427.2.2. Zámerom pozmeňujúceho návrhu pravidla bolo umožniť akékoľvek farby v úbore vo všetkých kategóriách, ale zachovať požiadavku nosiť sako pre CDIP, CDICh a CDIYH (5 a 6r). Táto požiadavka bude navrhnutá v rámci procesu revízie pravidiel na rok 2022. 


 

 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Aktualizovaný k 31.3.2021 v sekcii Dokumenty


 

 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Ani súčasná komplikovaná situácia neodradila drezúrnych rozhodcov pripraviť sa na nadchádzajúcu sezónu a zúčastniť sa pravidelného doškolenia drezúrnych rozhodcov. Prispôsobili sme sa dobe a doškolenie prebiehalo online z pohodlia domovov  v sobotu 6.3.2021. Výzvu vo využívaní moderných technológii nakoniec všetci úspešne zvládli a podučili sa niečo aj v IT smere. Doškolenie absolvovalo 10 drezúrnych rozhodcov a 4 ďalší členovia SJF, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie v tejto oblasti. Po privítaní a úvodných slovách všetkých zúčastnených veľmi milo prekvapil Ing. Jan Schütz, skúsený český rozhodca a skutočný odborník v posudzovaní drezúrnych úloh s vždy pozitívnym a ústretovým prístupom, ktorý sa krátko prihovoril k slovenským rozhodcom a priateľom zároveň a poradil im, aby si pri rozhodovaní vždy zachovali hlavne objektivitu a neustále sa vzdelávali. V prvej časti doškolenia poskytla Michaela Horná výklad k zmenám drezúrnych pravidiel a úloh platných pre rok 2021. Nasledovala teória hodnotenia drezúrnych cvikov a praktické hodnotenie drezúrnych úloh pod vedením Ing. Ivy Schützovej, vynikajúcej českej rozhodkyne, ktorá sa tradične ochotne podelila o svoje vedomosti a skúsenosti. Opäť sme mali možnosť vypočuť si skutočne výborný výklad k správnemu predvedeniu jednotlivých drezúrnych cvikov, spôsob hodnotenia kvality ich predvedenia, najčastejšie chyby a ich adekvátne ohodnotenie. Následne sa rozoberali konkrétne ukážky predvádzania vybraných cvikov, pričom školiteľka zapájala všetkých účastníkov, ktorí ukážky popisovali a diskutovali. V závere sme mali možnosť nadobudnuté poznatky aplikovať priamo pri hodnotení celých drezúrnych úloh na úrovni ST. Rozhodcovia tak mali výbornú príležitosť si pred sezónou opäť pripomenúť čo pri rozhodovaní vyžadovať, na čo sa zameriavať, ako to správne ohodnotiť. Práca rozhodcov je veľmi náročná a vyžaduje maximálnu odbornosť a sústredenie, obzvlášť pri drezúre, kedy rozhodca priamo ovplyvňuje výsledky súťaží.

Veľká vďaka patrí Ive Schützovej za profesionálne školenie a cenné rady našim rozhodcom, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať a posúvať drezúru na Slovensku vpred. Veľa zdaru pri rozhodovaní!

 


 

Herpes vírus EHV-1

Aktualizácia 14.3.

Predsedníctvo SJF ruší jazdecké preteky SJF, konané na území SR, do 31.3.2021.

Aktualizácia 12.3.

FEI predlžuje zákaz konania medzinárodných pretekov do 11.4.2021.

Aktualizácia 11.3.

Usmernenie ŠVPS k herpesvírusu EHV-1

Oznam 2.3.
Medzinárodná jazdecká federácia zrušila s okamžitou platnosťou medzinárodné preteky v desiatich európskych krajinách do 28. marca 2021. Dôvodom je rýchly vývoj nákazy kmeňom neurologickej formy herpes vírusu EHV-1, ktorý sa rozšíril z Valencie.

Rozhodnutie Medzinárodnej jazdeckej federácie, ktoré zahŕňa preteky vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku, Holandsku, Nemecku a na Slovensku, bolo vydané v súlade so všeobecnými predpismi FEI Článok 112.3, ktorý stanovuje: Generálny sekretár je oprávnený zrušiť všetky súťaže a/alebo udalosti z kalendára, ak existujú oprávnené okolnosti týkajúce sa danej súťaže alebo udalosti.

FEI dôrazne odporúča, aby dotknuté členské federácie tiež zrušili svoje národné podujatia.

Slovenská jazdecká federácia úzko komunikuje so štátnou veterinárnou správou, organizátormi pretekov nahlásených na marec 2021, ako aj jazdeckým areálom, ktorého kone sa pretekov v španielskej Valencii zúčastnili. Boli prijaté potrebné epidemiologické opatrenia, naďalej situáciu podrobne monitorujeme.

O ďalších krokoch budeme včas informovať.


 

Drezúrne preteky 27.-28.02.2021 Motešice - zmena termínu a rozpisu

Drezúrne preteky v Motešiciach sa v zmysle platných nariadení uskutočnia ako 2-dňové podujatie 27.-28.02.2021. Menia sa aj súťaže a zbor rozhodcov. Uzávierka prihlášok predĺžená do 24.02.2021.

Nový rozpis v sekcii Kalendár.


 

Školenie drezúrnych stewardov

Školenie sa presúvana na 2.4.2021 o 14.00.


 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Doškolenie je otvorené aj pre ďalších členov SJF - záujemcov o vzdelávanie.


 

Drezúrne pravidlá SJF 2021

Drezúrne pravidlá SJF 2021 platné od 15.2.2021 - zmeny vyznačné červenou

Schválené DK SJF 30.1.2021, schválené KŠO SJF 7.2.2021.

Aktualizované FEI drezúrne úlohy 2021 v sekcii Drezúrne úlohy

Uznesenie z minulého roka ostáva v platnosti: "Na národných pretekoch sa vo FEI úlohách detí hodnotí len technická úloha, bez kvalitatívneho protokolu." Vytvorená bola preto aj národná verzia týchto protokolov.


 

Preškolenie k zmenám vo Všeobecných pravidlách SJF

Preškolenie k zmenám vo Všeobecných a Skokových pravidlách, platných na rok 2021 sa uskutoční online prostretníctvom internetu v dňoch

16.2.2020 o 18:00
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

 

17.2.2020 o 18:00
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

 

2.3.2020  o 18:00
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

K prístupu na seminár je potrebné mať nainštalovaný bežne prístupnú aplikáciu Microsoft Teams. 


 

PF 2021


 

Pony drezúrny rebríček 2020

V uplynulej sezóne 2020 sa žiaľ výraznejšie znížil počet aj počet pony jazdcov zúčastňujúcich sa drezúrnych súťaží. Koronakríza zrejme zasiahla aj toto odvetvie. Drezúrna komisia SJF však naďalej chce a bude podporovať pony jazdcov a preto aj tento rok vyhodnotila Pony drezúrny rebríček tých najmladších účastníkov drezúrnych pretekov s ich najmenšími štvornohými zverencami. Zo 7 pony jazdcov s obrovským náskokom aj tento rok zvíťazila talentovaná Dianka Hunová so svojim bielym Sans Gene, ktorí tvorili neodmysliteľnú súčasť väčšiny drezúrnych pretekov, kde vzorne reprezentovali svoj klub JK Ivanka pri Dunaji. O druhé miesto sa delia už skúsená Júlia Martyneková so svojim haflingom Ninusom z JK Over Žilina a nováčik, len 8-ročný Janko Magál so spoľahlivou Dafne Van Dej z TJ Žrebčín Motešice.

Všetkým pony jazdcom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!


 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF 21.11.2020

Zápisnica

Výkonnostný rebríček talenovanej mládeže do 23 rokov


 

Kritériá mladých koní 2020 v drezúre

Venovať sa príprave mladých koní je nielen náročné, ale pre budúcnosť športu aj veľmi dôležité. Preto Drezúrna komisia SJF každoročne podporuje aj mladé kone a vyhodnocuje im samostatný rebríček. Do rebríčka sa zarátavajú len výsledky zo súťaží pre mladé kone od 4 do 7 rokov so špeciálnym hodnotením zameraným na kvalitatívnu stránku koní. V sezóne 2020 poznačenej koronavírusom sa napriek všetkým obmedzeniam konalo 43 takýchto súťaží na všetkých úrovniach od Z do ST. Po skompletizovaní výsledkov sa víťazkou stala 6-ročná kobyla Lorry plemena slovenský teplokrvník po žrebcovi Future 3645 z matky 759 Loretta/Lapaz 22 s jazdkyňou Michaelou Hornou reprezentujúce JK pri NŽ Topoľčianky. Veľmi tesne na druhej priečke skončil 6-ročný valach rýnsky športový kôň Rocky Diamond po Rock Forever I z matky Quicky v sedle s Lindou Kilíkovou z JK Horse Club Nitra. Tretie miesto obsadil opäť kôň slovenského chovu Jantar, 6-ročný valach po žrebcovi 3700 Furioso XXXVI z matky 4822 Jalta, predvedený Anežkou Slobodníkovou z JK Ivanka pri Dunaji.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Pozrite si kompetné výsledky a TOP TEN mladých koní v drezúre za rok 2020. 

KMK 2020


 

Oznam

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 31.10.2020.

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 8.11.2020

aktualizované 8.11.2020 – SJF predlžuje zákaz pretekov do 15.11.2020!

aktualizované 15.11.2020 – SJF predlžuje zákaz pretekov do 22.11.2020!


 

Drezúrny rebríček 2020

Sezóna 2020 sa pre koronavírus zapíše do histórie slovenského športu ako zatiaľ jedna z najhorších. Zákaz konania pretekov, mnoho zrušených podujatí, rôzne obmedzenia, karantény, zákaz vychádzania a meniace sa situácie. Len ťažko zhodnotiť uplynulú jazdeckú sezónu. Napriek tomu všetkému ľudia na kone a krásu jazdectva nezanevreli, jazdili, trénovali a napriek všetkému sa podarilo usporiadať aj niekoľko pretekov a významných podujatí. Na Slovensku sa uskutočnilo 14 drezúrnych pretekov, vrátane CDI a MSR. Celkovo sa slovenskí jazdci zúčastnili 36 pretekov, teda prevažnú časť, až 22 pretekov, absolvovali v zahraničí. Medzi nimi aj Majstrovstvá Európy, ktoré sa zo všetkých jazdeckých disciplín konali tento rok iba v drezúre a zastupovali nás na nich až 4 reprezentanti.

V uplynulej sezóne 2020 poznačej koronavírusom sa v drezúrnych obdĺžnikoch predstavilo výrazne menej jazdcov a koní ako v predchádzajúcich rokoch a stúpajúci trend sa úplne zmenil. Súťažilo 41 seniorov so 65 koňmi, 40 juniorov s 51 koňmi a 18 detí na 27 koňoch. Celkovo sa drezúrnych súťaží zúčastnilo 130 koní, z toho 34 dosiahlo výkonnostnú úroveň S a vyššie. Uskutočnilo sa 250 súťaží a 954 štartov.

Napriek všetkým okolnostiam, ktoré poznačili túto sezónu, preteky, výsledky, rebríčky, patrí všetkým jazdcom a ich koňom veľká gratulácia k dosiahnutým úspechom, pretože za nimi stojí množstvo práce, energie, vytrvalosti a odhodlania. Pozrite si kompletné výsledky ako aj TOP TEN v jednotlivých kategóriách.

Drezúrny rebríček 2020 - konečné poradie 

Uznesenie: DK SJF vzhľadom k pokročilému termínu schvaľuje pre rok 2020 pravidlá Drezúrneho rebríčka bez zmien oproti minulému roku a plánované zmeny budú platiť pre ďalšiu sezónu. 

Pravidlá


 

Donau Bohemia Trophy 2020

Oznam:

Vzhľadom na Covid-19 je finále DBT v roku 2020 zrušené. Body z kvalifikácií sa prenášajú do budúceho roku, poplatky za účasť v sérii nebude treba znova platiť.

Priebežné výsledky


 

Drezúrne preteky 1.9. Ranč Ouzkých

OZNAM: Drezúrne preteky 1.9. na Ranči Ouzkých v Bratislave sa pre nepriaznivé poveternostné podmienky presúvajú na 3.10. Organizátor ďakuje za porozumenie.


 

CDI Brno Panská Lícha 2020

Tradičné CDI v Brne na Panskej Líche sa síce tento rok konali v netradičnom termíne 27.-30. augusta, ale predsa. Aktuálna situácia s Covid-19 poznačila aj účasť na tomto najväčšom drezúrnom podujatí v ČR no Slovensko malo svoje zastúpenie. V kategórii detí nás reprezentovala Lara Dangl s Giovannim a v junioroch hneď 2 jazdkyne a to Zoya Ledecká so Si Belle 2 a nováčik v reprezentácii Michaela Balážová s Marengom.

 

V piatok v Brne znela Slovenská hymna! Skvelý výkon Lary Dangl a Giovanniho v úvodnej úlohe za 72,303% priniesol víťazstvo. Aj naše juniorky v úvodný deň podali skvelé výkony. Zoya Ledecká so Si Belle 2 získali 68,889% čo im zabezpečilo výborné 2. miesto. Michaela Balážová s Marengom vo svojej premiére na medzinárodných pretekoch zajazdili za 66,061% a obsadili 5. priečku.

Druhý súťažný deň v kategórii detímenej šťastia, ale stále pekný výsledok 66,150% a 6. miesto pre Laru Dangl s koňom Giovanni. V súťaží juniorov jednotlivcov zajazdila opäť výborne Zoya Ledecká so Si Belle 2 a so 68,922% sa umiestnili na 4. mieste. Michaela Balážová s Marengom vybojovali 6. miesto s výsledkom 66,836%.

 

Nedeľa bola ďalším úspešným dňom pre naše juniorky. V nedeľnom freestyle konečne pokorená hranica 70%. Postarala sa o to Zoya Ledecká so svojou kobylkou Si Belle 2. Za svoju voľnú zostavu získali výborných 72,792% a obsadili tak 3. miesto. Darilo sa aj Michaele Balážovej, ktorá s Marengom predviedla jazdu za 67,867% a umiestnili sa na 8. mieste. Lara Dangl a Giovanni v súťaži detí jednotlivcov získali 66,773% a 5. miesto.

Gratulujeme!


 

 

Majstrovstvá Európy v drezúre 2020

V sezóne 2020 poznačenej koronavírusom sa konali Majstrovstvá Európy len v jedinej jazdeckej disciplíne a to v drezúre v mládežníckych kategóriách. Maďarský organizátor Unikornis Lovarda v Pilisjászfalu sa podujal usporiadať nakoniec všetky mládežnícke kategórie - deti, juniori, mladí jazdci, U25 a aj pony kategóriu, keďže niektoré kategórie pôvodní organizátori pre koronavírus museli zrušiť. Spolu s organizáciou CDI sa tak spustil v tomto novom areáli celomesačný maratón drezúrnych súťaží. 

9.-14. augusta boli na programe ME detí a juniorov, ktorých sa zúčastnilo 21 krajín Európy. Slovensko reprezentovali v kategórii detí Lara Dangl a Giovanni, Tamara Polláková a Chocolate a Sofia Laura Petranová s Alice im Wunderland. Po prvýkrát v histórii nás na medzinárodnom podujatí a to rovno na ME reprezentovalo družstvo. Celkovo v tejto kategórii bojovalo 45 detí a v úvodnej súťaži sa našim reprezentantkám darilo výborne. Lara Dangl zajazdila s Giovannim krásnu úloha a získala 66,131% a 32. miesto. Ďalšie pekné umiestnenie 33. miesto patrilo Sofii Petranovej s Alice im Wunderland so ziskom 66,048%. Výborný výkon podala aj Tamara Polláková s Chocolate, ktorí boli ohodnotení 62,744% a obsadili 40. miesto. V druhej súťaži už bolo cítiť napätie a nervozitu u všetkých účastníkov a chyby boli vidieť aj u tých najlepších. Zo slovenských jazdkýň sa najlepšie podarilo zajazdiť Tamare Pollákovej a so 60,042% sa v individuálnom poradí umiestnila na 40. priečke. Tesne za ňou na 41. mieste so 60,00% skončila Lara Dangl a 43. miesto partilo Sofii Petranovej s výsledkom 59,775%. Slovesnké družstvo tak skončilo na 9. mieste.

V kategórii juniorov hájila slovenské farby jediná jazdkyňa Zoya Ledecká so svojou kobylou Si Belle 2. V silnej konkurencii 63 juniorov si v prvej súťaži vybojovali 49. miesto s jazdou za 64,242%. V súťaži jednotlivcov svoj výsledok zlepšili, získali 64,735% a posunuli sa celkovo na 43. miesto.

Jazdkyniam gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu, veríme, že si z podujatia odniesli množstvo zážitkov a skúsenosti, ktoré ich budú motivovať k ďalším tréningom.

 

Priebežné správy:

8.8. ME 2020: 9.-14. augusta sa konajú v maďarskom Pilisjászfalu Majstrovstvá Európy detí a juniorov. Slovensko budú reprezentovať Sofia Petranová s Alice im Wunderland, Lara Dangl s Giovanni a Tamara Pollaková s Chocolate v kategórii detí. V junioroch bude slovenské farby hájiť Zoya Ledecká so Si Belle 2. Všetci úspešne dorazili na miesto diania. Deti absolvovali prvý tréning. Zajtra ich čaká veterinárna prehliadka a deti rovno aj prvá súťaž. O priebehu budeme informovať. Jazdkyniam želáme veľa úspechov, nech sa im v ťažkej konkurencii podarí zajazdiť čo najlepšie. Držíme palce.

9.8. ME 2020: Dnes všetky slovenské kone absolvovali veterinárnu prehliadku. Podľa vylosovaného štartového poradia budú všetci naši jazdci súťažiť zajtra.

9.8. ME 2020: Otvárací ceremoniál Majstrovstiev Európy detí a juniorov v drezúre - Nástup slovenského tímu.

9.8. ME 2020: Z dnešných tréningov... Zajtra čakajú deti prvé štarty. Dievčatá držte sa!

10.8. ME 2020: Prvú úlohu má za sebou Tamarka Polláková s Chocolate so super výsledkom 62,744%

10.8. ME 2020: Lara Dangl s Giovannim zajazdili krásnu úlohu za 66,131%

10.8. ME 2020: Ďalší krásny výsledok 66,048% dnes dosiahla Sofia Petranová s Alice im Wunderland.

10.8. ME 2020: Úvodná súťaž detí je ukončená. Naše reprezentantky sa medzi svetovou konkurenciou 45 jazdcov umiestnili skvelo. Lara Dangl 32. miesto, Sofia Petranová 33. miesto a Tamara Polláková 40. miesto. Gratulujeme! Veľa šťastia v ďalšej súťaží.

11.8. ME 2020: Dnes pokračuje súťaž juniorov, v ktorej nás reprezentuje Zoya Ledecká so Si Belle 2. Za svoju prvú jazdu na ME získali 64,242%. Gratulujeme!

11.8. ME 2020: Všetci 63 juniori už majú súťaž družstiev za sebou. V individuálnom poradí skončila Zoya Ledecká so Si Belle 2 celkovo na 49. mieste. Gratulujeme

11.8. ME 2020: Lara Dangl s Giovannim v súťaží družstiev získali 60%. Gratulujeme

12.8. ME 2020: Tamarka Polláková s Chocolate majú za sebou peknú jazdu v súťaži družstiev za 60,042%. Gratulujeme!

12.8. ME 2020: Sofia Petranová s Alice im Wunderland dnes s výsledkom 59,775%. Gratulujeme!

12.8. ME 2020: Družstvo detí skončilo na 9.mieste. V individuálnom poradí Tamara Polláková 40. Lara Dangl 41. a Sofia Petranová 43. miesto. Dievčatá bojovali statočne, odniesli si veľa skúseností a zážitkov. Gratulujeme

12.8. ME 2020: Zoya Ledecká so Si Belle 2 v súťaží jednotlivcov získali 64,735%. Gratulujeme

13.8. ME 2020: Dnes odjazdila druhá polovica juniorov súťaž jednotlivcov. Zo 61 účastníkov sa Zoya Ledecká v obrovskej konkurencii umiestnila celkovo na 43. mieste. Gratulujeme


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Zoznam repzentantov SR v drezúre aktualizovaný k 24.7.2020 v sekcii Dokumenty


 

Donau Bohemia Trophy 2020

Pravidlá DBT

1. kvalifikačné kolo     7.-8.3.       Weikersdorf AUT     Rozpis

kvalifikačné kolo     25.-26.7.      Brno - Panská Lícha CZE     Rozpis

kvalifikačné kolo                            Máriakálnok HUN

kvalifikačné kolo     8.-9.8.           Dunajský Klátov SVK     Rozpis

Finále                         10.-11.10.        AUT


 

Majstrovstvá SR v drezúre detí, mladších a starších juniorov, mladých jazdcov a seniorov

17. - 19. 07. 2020 Topoľčianky

MSR DETI 2020:

1. Sofia Petranová - Alice im Wunderland - TJ Žrebčín Motešice

2. Sofia Petranová - Piaf - TJ Žrebčín Motešice

3. Lara Dangl - Giovanni - JK Ivanka pri Dunaji

4. Tamara Polláková - Przedswith XIX-16SK/Chocolate - JK Carmina Rimavská Sobota

5. Tamara Polláková - Alja - JK Carmina Rimavská Sobota

6. Diana Hunová - Sans Gene - JK Ivanka pri Dunaji

 

MSR MLADŠÍ JUNIORI 2020:

1. Ela Benediková - HOornett - JK Vida Bratislava

2. Diana Cingelová - Largo - JK Ivanka pri Dunaji

3. Diana Cingelová - Armín - JK Ivanka pri Dunaji

4. Terézia Kučerková - Liberta 3 - MedGene Bratislava

 

MSR STARŠÍ JUNIORI 2020:

1. Zoya Ledecká - Si Belle 2 - JK Balunky Bratislava

2. Michaela Balážová - Marengo - JO Martin Záturčie

3. Michaela Balážová - Gajlu - JO Martin Záturčie

4. Martina Výbohová - Enimo - JK Masarykov Dvor

5. Rebeka Némethová - Víťaz - JK Ivanka pri Dunaji

6. Martina Rajecová - Esmeralda - JK Ivanka pri Dunaji

 

MSR SENIORI 2020:

1. Ádám Patócs - 135-Laurin - TJ Žrebčín Motešice

2. Kristína Flaková - Conversano VI-47 - JK pri NŽ Topoľčianky

3. Peter Vančo - XIII-47 - JK pri NŽ Topoľčianky

4. Michaela Pechová - Edgar - JK Ivanka pri Dunaji

5. Michaela Horná - Forever - JK pri NŽ Topoľčianky

 

 

Drezúrne sústredenie s Gyula Dallosom


 

Majstrovstvá SR v drezúre mladých koní a pony jazdcov, MZSO SJF

27.-28.6.2020 Topoľčianky

MSR mladých 5-6 ročných koní 2020:

1. Michaela Horná - Lorry - JK pri NŽ Topoľčianky
2. Linda Kilíková - Rocky Diamond - Horse Club Nitra
3. Kristína Flaková - Bonnami - JK pri NŽ Topoľčianky
4. Kristína Flaková - Loxly - JK pri NŽ Topoľčianky
5. Ivan Sihelský - Zinedine - KPKRJ Rimavská Sobota
6. David Kintšer - Conversano XIII-60 - JK pri NŽ Topoľčianky

 

Dvojkolová súťaž pony jazdcov pri MSR 2020:

1. Diana Hunová - Sans Gene - JK Ivanka pri Dunaji

2. Júlia Martyneková - Ninus - JK Over Žilina

 

Zoznam účastníkov - aktualizovaný k 24.6.

MSR sa otvárajú v kategórii Pony jazdci a Mladé 5-6 ročné kone.

MZSO sa otvárajú v kategórii Mladé kone.

Rozpis

Prihláška

Technické podmienky MSR v drezúre

Technické podmienky MZSO v drezúre 2020


 

 

Opratrenia v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť od 10. marca 2020 a potrvá najbližších 14 dní.

Slovenská jazdecká federácia preto ruší všetky jazdecké preteky a podujatia, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 24. marca 2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

AKTUALIZÁCIA: Slovenská jazdecká federácia ruší všetky jazdecké preteky a podujatia, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 15. apríla 2020.

AKTUALIZÁCIA: Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov a podujatí, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 30. apríla 2020.

AKTUALIZÁCIA: Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 15. mája 2020.

AKTUALIZÁCIA – 4. fáza uvoľňovania opatrení. Na základe usmernenia Hlavného hygienika SR sa organizovanie športových súťaží umožní najskôr 3.6.2020, v závislosti od samotného vývoja svetovej pandémie Covid-19 na Slovensku od uvoľnenia 4. fázy opatrení.

Pre jazdecký šport to znamená predĺženie zákazu konania jazdeckých pretekov do 2.6.2020.

AKTUALIZÁCIA - od 3.6. sú povolené jazdecké preteky s týmito obmedzeniami: Opatrenia pre organizátorov hromadných podujatí.


 

Uznesenie DK o MSR v drezúre

DK SJF prijala 20.5.2020 nasledovné uznesenie:

DK SJF v súvislosti s uvoľňovaním opatrení pre Covid-19 schvaľuje organizovanie MSR 2020 v drezúre v pôvodne schválených termínoch.


 

Galavečer SJF

29.2.2020 sa na Galavečeri SJF v Bratislave oceňovali najúspešnejší jazdci a kone za rok 2019.

Za drezúru si ceny odniesli:
Kristína Flaková - senior
Zoya Ledecká - junior
Dorota Jurštaková - dieťa
Conversano VI-47 - kôň roka s jazdkyňou Kristínou Flakovou
Conversano XIII-47 - mladý kôň roka s jazdcom Petrom Vančom
Lucia Vladovičová - paradrezúra
Diana Hunová - pony deti
Júlia Martyneková - pony juniori
Špeciálnu cenu si ešte odniesla Dorota Jurštaková za výnimočné výsledky a to 16. miesto na Majstrovstvách Európy detí.
Gratulujeme!

 

 

 

 

 

 

 


 

Drezúrny galavečer 8.2.2020

 

Vyhodnotenie sezóny 2019 a ocenenie najúspešnejších jazdcov a koní sa uskutočnilo v krásnom prostredí Masarykovho Dvora vo Vígľaší 8. februára 2020. Večerom sprevádzala fantastická Helga Kovalovská a svojim vystúpením ho spríjemnili šikovné drezúrne jazdkyne Dianka Hunová ako mažoretka a Martina Výbohová ako huslistka. Najlepší jazdci a kone z Majstrovstiev SR, Drezúrneho rebríčka, Pony pohára, Kritérií mladých koní a reprezentanti si odniesli pamätné plakety a obrazy od Drezúrnej komisie SJF a tešiť sa mohli aj z hodnotných cien od sponzorov Horse and Me, Krmivá Spillers Levice, Saracen CZ&SK a Jazdecke.sk.

Všetkým sponzorom veľmi pekne ďakujeme a jazdcom ešte raz gratulujeme!

Fotogalériu nájdete na facebooku Drezúra SJF.

 

Uznesenie DK SJF o systéme rozhodovania drezúrnych úloh FEI Deti

Prijaté uznesenie:
DK SJF vydáva usmernenie k rozhodovaniu nových FEI drezúrnych úloh pre kategóriu detí platných od 1.1.2020. Na národných pretekoch sa v súťažiach DUA, DUB, DD a DJ hodnotia len technické cviky a súhrnná známka, t.j. o výsledku rozhoduje výsledná technická známka. Kvalitatívne známky na samostatnom hodnotiacom liste sa neudeľujú.


 

Uznesenie DK SJF o účasti slovenských jazdcov na CDI v Motešiciach

Prijaté uznesenie:
DK SJF z dôvodu skorého termínu CDI v Motešiciach, uzávierky prihlášok, obmedzenej možnosti pre získanie predpísanej kvalifikácie a umožneniu slovenským jazdcom zúčastniť sa na jediných slovenských CDI, udeľuje možnosť jazdcom na základe ich výsledkov v minulej sezóne prihlásiť sa a zúčastniť sa CDI v Motešiciach ešte pred splnením predpísanej kvalifikácie v zmysle štatútu reprezentanta SR v drezúre. Toto platí len pre CDI 6.-8.3.2020 v Motešiciach s podmienkou absolvovania súťaží príslušnej úrovne na národných pretekoch 22.-23.2.2020 v Motešiciach pre nasledovné jazdecké dvojice:

Lara Dangl - Giovanni v kategórii deti,

Sofia Laura Petranová - Pralinka a Ružena v kategórii detí,

Linda Kilíková - Rocky Diamond v kategórii 6-ročných koní,

Michaela Horná - Lorry v kategórii 6-ročných koní.


 

Drezúrne pravidlá SJF 2020

Drezúrne pravidlá SJF 2020 sú prekladom aktuálnych Drezúrnych pravidiel FEI s národnými úpravami a nadobúdajú platnosť 15. februára 2020. Nájdete ich v sekcii Pravidlá.


 

 

Nové FEI úlohy

Nové drezúrne úlohy FEI platné od 1.1.2020 nájdete v sekcii Drezúrne úlohy.


 

Reprezentácia SR

Žiadame jazdcov, ktorí majú záujem v sezóne 2020 reprezentovať SR na medzinárodných drezúrnych pretekoch, aby zaslali žiadosť o zaradenie do zoznamu reprezentantov na michaela.horna@sjf.sk najneskôr do 10.1.2020. Do zoznamu reprezentantov budú jazdci zaradení v zmysle Štatútu reprezentanta SJF v drezúre po doložení výsledkov pre splnenie požadovanej kvalifikácie.


 

PF 2020


 

Zápisnica zo zasadnutia Drezúrnej komisie SFJ

Zápisnica zo zasadnutia DK 1.12.2019


 

Drezúrny galavečer


 

Drezúrny pony pohár 2019

Pony jazdci na Slovensku v uplynulej sezóne 2019 absolvovali spolu 50 súťaží a neuveriteľných 117 štartov. V kategórii detí 8-12 rokov súťažilo 7 pony jazdcov a v kategórii juniorov 13-16 rokov až 12 jazdcov. Spolu jazdili na 14 poníkoch. Veľkým pozitívom je, že aj táto kategória na Slovensku pomaly napreduje. Všetkým jazdcom gratulujeme k úspechom!

Celkové výsledky Drezúrneho pony pohára 2019

 


 

 

Kritériá mladých koní v drezúre 2019

Celoročná súťaž pre mladé drezúrne kone pozná konečné výsledky. Kritérií mladých koní sa v roku 2019 zúčastnilo spolu 20 koní vo veku 4-7 rokov, ktoré zbierali body v špeciálnych súťažiach pre mladé kone zameraných na hodnotenie kvality chodov, priestupnosti a perspektívy. Mladé kone absolvovali 44 súťaží od stupňa Z až po ST.

Celkové výsledky KMK 2019

Top Ten KMK:


 

Drezúrny rebríček 2019

Sezóna 2019 je ukončená, môžeme bilancovať. Drezuráci sú každým rokom aktívnejší a zúčastňujú sa nielen viacerých pretekov, ale súťažia aj vo vyšších stupňoch obtiažnosti. Svoje štatistiky zlepšujú vo všetkých smeroch, o čom hovoria finálne výsledky Drezúrneho rebríčka 2019.

Celkovo jazdci absolvovali 60 podujatí, 22 na Slovensku a 48 v zahraničí, prevažne v Maďarsku (19). 12 z nich boli medzinárodné preteky CDI na rôznych úrovniach. V kategórii seniorov súťažilo 89 jazdcov na 125 koňoch, čo je o 31 jazdcov a 33 koní viac ako v minulom roku. Juniorov bolo o 12 viac ako v sezóne 2018 a to 41 s 52 koňmi. V kategórii detí medzi sebou súťažilo 38 jazdcov na 55 koňoch, pričom v minulom roku to bolo len 21 jazdcov. Najväčší nárast bol zaznamenaný v počte koní. V sezóne 2019 štartovalo v drezúrnych súťažiach spolu až 202 koní, čo je o 59 viac v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Z nich 45 štartovalo na úrovni S a vyššie, 19 v súťažiach ST a 13 dosiahlo úroveň T a vyššie. 

Top Ten v jednotlivých kategóriách: Gratulujeme!!!


 

 

Talentovaná mládež do 23 rokov

Drezúrna komisia SJF prijala nasledovné uznesenie:

DK-SJF schvaľuje Výkonnostný rebríček talentovanej mládeže 2019, ktorý bol spracovaný z Drezúrneho rebríčka 2019 vybraním jazdcov do 23 rokov a rozdeľuje sumu pridelenú disciplíne drezúra 5969€ rovným dielom prvým 15 jazdcom z Výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže. Suma sa zaokrúhľuje na 398€ na jazdca.

Výkonnostný rebríček mládeže do 23 rokov za rok 2019


 

Oznam o zrušení pretekov

Drezúrne preteky plánované na 7.-8.12.2019 v Motešiciach sú z dôvodu nedostatočného počtu súťažiacich zrušené.


 

CDI Budapešť - Fót

Ďalšie úspešné CDI pre našich reprezentantov sa konali 27.-29.9.2019 v Budapešti vo Fóte.

 

V kategórii juniorov nás medzi 11 jazdcami reprezentovala Zoya Ledecká so svojou novou parťáčkou Si Belle 2. V súťaži družstiev získali 66,242% a 8. miesto. Rovnaké umiestnenie získali aj v súťaži jednotlivcov so ziskom 66,275%. Najlepší výsledok sa im podaril vo voľnej zostave, ktorú zajazdili za 69,625% a obsadili výborné 2. miesto.


Medzi 7 mladými jazdcami nastúpila Lea Jakubíková s Giovannim. Prvý deň skončili na 3. mieste s 66,912%. V súťaži jednotlivcov sa posunuli na 2. miesto a získali 67,794%. 2. miesto si udržali aj vo voľnej zostave, kde získali 68,975%.

V najvyššej súťaži CDI-W Slovensko reprezentoval Michael Bugan s For Presidentom. Medzi 21 účastníkmi zvučných mien ako Patrik Kittel, Jessica Von Bredow-Werndl, Lisa Müller, Alexander Matthias Rath či Ulrike Prunthaller si v súťaži Grand Prix vybojovali 13. miesto so ziskom 69,043%. Ich voľná zostava bola ohodnotená 69,985% , ktoré im zabezpečili 13. miesto.

GRATULUJEME!


 

 

Drezúrne preteky 5.-6.10.2019 Masarykov Dvor

Zoznam účastníkov        Zoznam koní        Predbežné štartky

Oznam pre účastníkov:

"Warm up" v piatok 4.10. -  jazdenie v súťažnom obdĺžniku je možné za poplatok 5€/koňa, záujem je potrebné vopred nahlásiť, prípadné zmeny času tréningu sú možné po dohode s organizátorom. Ostatné plochy sú prístupné bez poplatku.


 

Drezúrny pony pohár 2019

Priebežné poradie k 7.9.


 

Drezúrne sústredenie s Hillier Orsolya


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Kritériá mladých koní v drezúre 2019

Priebežné výsledky KMK 2019 k 15.9.


 

Bratislavská liga v drezúre 2019

Bratislavská liga v drezúre po 4 kolách a finále pozná víťazov jednotlivých kategórii.

Pony kategóriu ovládla Diana Hunová z JK Ivanka pri Dunaji, ktorá z pomedzi 10 jazdcov získala najviac bodov. V najpočetnejšej kategórii detí, kde súťažilo až 22 jazdcov, zvíťazila Lara Dangl z JK Ivanka pri Dunaji. Víťazstvo v junioroch si z 12 účastníkov vybojovala Ela Benediková z Vida Bratislava. Zo 7 seniorov zvíťazil Ádám Patócs z NDKG Chorvátsky Grob.

Celkové výsledky

Galéria víťazov:

Diana Hunová - víťazka kategórie pony

Lara Dangl - víťazka kategórie detí

Ela Benediková - víťazka kategórie juniorov

Ádám Patócs - víťaz kategórie seniorov


 

Donau Bohemia Trophy 2019

Pravidlá DBT 2019

I. kolo         16.-17.03.       Weikersdorf           AUT    Rozpis

II. kolo       08.-09.06.     Panská Lícha          CZE    Rozpis

III. kolo     29.-30.06.      Szilvásvárad           HUN   Rozpis

IV. kolo      09.-11.08.      Dunajský Klátov    SVK     Rozpis

Finále         12.-13.10.        Budapešť                HUN   Rozpis

Celkové výsledky DBT 2019


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Majstrovstvá Európy Rotterdam 2019

19. - 25. 8. 2019 prebiehajú v Rotterdame ME v drezúre seniorov a v paradrezúre. Slovensko reprezentuje Michael Bugan s koňom For President a v paradrezúrne jazdkyne Lucia Krivosudská s Amadeusom a Lucia Vladovičová so Sterngreiferom.

Veľa štastia!

20.8.: Včera a dnes sa na štart na ME v Grand Prix postavilo 69 seniorov z 24 krajín. Michael Bugan a For President získali 67,593% a obsadili 48. miesto 👏 Gratulujeme! Prvé tri priečky patrili reprezentantom z Nemecka a teda aj zlato🥇 v súťaži družstiev.
Účastníci ME v paradrezúre dnes absolvovali veterinárnu prehliadku, ktorou oba slovenské kone prešli.Držíme palce ďalej! 🍀vrgrg

23.8.: Reprezentantky paradrezúry na Majstrovstvách Európy predviedli skvelé výkony. Lucia Vladovičová so Sterngreiferom získali 64,178% a obsadili pekné 13. miesto zo 17 účastníkov. Lucia Krivosudská s Amadeom zajazdili najlepšiu úlohu tejto sezóny za 65,618%. V tejto kategórii sa na ME kvalifikovalo len 11 jazdcov a Lucka medzi nimi obsadila 9. miesto. 👏

Gratulujeme!


 

Drezúrne preteky 3.8. 2019 Bratislava RS Team

Predbežné štartky


 

 

MSR Pony a mladých koní 26.-28.7.2019 Topoľčianky

 

MSR Pony 2019:

1. Diana Hunová - Sans Gene
2. Júlia Martyneková - Ninus
3. Nela Remenárová - Aisha

 

MSR Mladých 5-6 ročných koní 2019:

1. Linda Kilíková-Rocky Diamond 
2. Michaela Horná - Lorry
3. Paraskevi Spišáková - Junior
4. Kristína Flaková - Bonnami
5. Kristína Flaková - Loxly
6. Anežka Slobodníková - Jantar
7. Nikola Kožienková - Frederico


 

 

Majstrovstvá Európy v drezúre Deti/Juniori/Mladí jazdci/U25 San Giovanni (ITA) 24.-28.7.2019

23. 7.:ME San Giovanni - na ME v Taliansku nás tento týždeň budú reprezentovať 

Sofia Laura Petranová s Piafom a Dorota Jurštáková s Grigorisom S v kategórii detí a Zoya Ledecká s Vandatom v kategórii juniorov. Všetci šťastlivo dorazili na miesto konania a dnes úspešne absolvovali veterinárnu prehliadku. Budeme držať palce, nech podajú čo najlepší výkon.

24.7.:ME San Giovanni- rekordný počet účastníkov až 220 začína už dnes súťažiť na ME mládeže. 51 detí z 21 krajín a 78 juniorov z 24 krajín, medzi nimi aj naše reprezentantky Sofia Laura Petranová, Dorota Jurštáková a Zoya Ledecká. Dievčatá držíme palce, nech sa vám darí.

25.7.:ME San Giovanni- Včera a dnes prebehli úvodné súťaže v každej kategórii. Sofia Laura Petranová s Piafom získali 61,692% a obsadili 47. miesto. Dorota Jurštáková s Grigorisom so skvelým výsledkom 66,654% skončili v polovici štartového poľa a to na 28. mieste. Zoya Ledecká s Vandatom v najpočetnejšej kategórii zajazdili za 64,758% a obsadili 71. priečku.Gratulujeme👏 Veľa šťastia ďalej 🍀

27. 7.: ME San Giovanni - skvelá správa z Talianska, Dorotka Jurštáková postupuje do finále Majstrovstiev Európy!👍👏

27.7.: ME San Giovanni- po dvoch dňoch závodenia sú známe výsledky z ďalších súťaží. Zoya Ledecká s Vandatom zajazdili včera za 61,412%, po dnešnom štarte druhej skupiny juniorov už vieme, že obsadili v kategórii juniorov jednotlivcov 75. miesto. V kategórii detí ešte včera absolvovala svoju úlohu Sofia Laura Petranová s Piafom za 55,115% a celkovo sa umiestnila na 49. mieste. No a dnes sa na štart postavila Dorota Jurštáková 

s Grigorisom S. Po komplikáciach s počasím, kvôli ktorým museli byť preteky niekoľkokrát prerušené sa zrodil historický úspech. Výsledok 67,885% a 18. miesto znamená kvalifikáciu do finále ME detí 💪👍. Všetkým dievčatám gratulujeme ku krásnym výsledkom a Dorotke zajtra prajeme veľa šťastia.🍀

28.7.:ME San Giovanni - Vo finále Majstrovstiev Európy detí Dorotka Jurštáková s Grigorisom S dosiahli 66,176% a celkové úžasné 16. miesto. Gratulujeme!!!


 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF 7.7.2019

Zápisnica


 

 

MSR detí, mladších juniorov, starších juniorov, mladých jazdcov a seniorov 5.-7. 7. 2019 Topoľčianky

Zoznam účastníkov

MSR Detí 2019:
1. Dorota Jurštáková - Grigoris S
2. Sofia Laura Petranová - Przedswit XIX-16 Chocolate
3. Sofia Laura Petranová - Piaf

4. Lara Dangl - Armín
5. Diana Cingelová - Largo

6. Tamara Polláková - Alja
7. Diana Hunová - Sans Gene
8. Lucia Križanová - Linda

MSR Mladších juniorov 2019:
1. Zoya Ledecká - Vandato
2. Ela Benediková - Hornett

3. Linda Kilíková - Rocky Diamond
4. Michaela Hoľanová - Frankie Boy
5. Martina Rajecová - Esmeralda

MSR Starších juniorov 2019:
1. Michaela Balážová - Gajlu
2. Michaela Balážová - Marengo
3. Martina Výbohová - Enimo

4. Rebeka Némethová - Víťaz
5. Elena Sklenarová - Colet

MSR Seniorov 2019:
1. Peter Vančo - Conversano XIII-47
2. Michaela Pechová - Edgar

3. Kristína Flaková - Conversano VI-47
4. Michaela Horná - Forever
5. Kristína Flaková - Siglavy XI-14
6. Tomáš Sipos - Canturino
7. Sára Szekeres - Winstar


 

Reprezentantky v paradrezúre sa kvalifikovali na ME

V talianskom Somma Lombardo sa 20.-23. júna 2019 konali CPEDI 3*. Slovensko reprezentovali Lucia Krivosudská na svojom koni Amadeus 791 a Lucia Vladovičová na koni Sterngreifer. V piatkovom team teste sa obom jazdkyniam podarilo splniť kvalifikačné kritériá na tohtoročné Majstrovstvá Európy. Lucia Krivosudská so ziskom 65,049% a Lucia Vladovičová so 62,560%. V sobotňajšom individual teste získala Lucia Krivosudská 65,931% a Lucia Vladovičová si polepšilo a získala 65,179%. V nedeľňajšom freestyle mala opäť vyrovnaný výkon Lucia Krivosudská a výsledok 65,722%. Ďalšie preteky obe jazdkyne čakajú v rakúskom Stadl Paura už nasledujúci víkend.

Gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach!


 

Slovenky na CDI v Brne

21. - 23. júna 2019 sa konal už 21. ročník CDI v Brne na Panskej Líche zaradených do seriálu svetového pohára, v rámci ktorých sa konali aj CDI v kategórii pony jazdcov, detí, juniorov, mladých jazdcov a CDI3*. Celkovo na tomto podujatí súťažilo 95 koní zo 16 krajín, medzi ktorými nechýbalo ani Slovensko.

V kategórii detí nás medzi 9 účastníkmi úspešne reprezentovala Dorota Jurštáková s koňom Grigoris-S. Dvojica v úvodnej úlohe obsadila 5. miesto s výsledkom 66,667%. Druhý deň získali 63,141% a 6. miesto. Najväčším úspechom sa môžu popýšiť v súťaži jednotlivcov, v ktorej so ziskom výborných 68,630% zvíťazili.

Zoya Ledecká s Vandatom sa predstavili v juniorskej kategórii, kde spolu súťažilo 17 dvojíc. V súťaži družstiev zajazdili za 66,272%, čo im prinieslo 10. miesto. Výsledok 60,294% v súťaži jednotlivcov stačil len na 15. miesto, no vo voľných zostavách si polepšili a výsledok 68,605% ich vyniesol na 1. miesto.

9 súťažiacich bojovalo v kategórii mladých jazdcov. Lei Jakubíkovej s Giovannim sa najviac darilo hneď v úvodný deň, kedy obsadili 3. priečku so ziskom 67,853%. V súťaži jednotlivcov si udržali podobný výsledok 67,157%, no tentoraz obsadili 5. miesto.

Gratulujeme!


 

 

Drezúrne sústredenie s Gyula Dallosom

Sústredenie plánované na 25.-26.6.2019 sa pre vyťaženosť trénera posúva na 2.-3.7.2019.


 

Drezúrne preteky 15.-16.6.2019 Motešice

V rozpise na drezúrne preteky 15.-16.6. v Motešiciach bol nesprávne uvedený e-mail pre zasielanie prihlášok. Správny je dressagee@gmail.com (2xe v dressagee). Organizátor žiada všetkých, ktorým neprišiel potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky, aby ju poslali urýchlene ešte raz. Uzávierka prihlášok je 11.6. do polnoci.

Rozpis bol doplnený o ďalšieho rozhodcu: Rozpis


 

Drezúrne preteky 2.6. Nová Baňa

Zmena miesta konania pretekov

Kvôli dlhodobému nepriaznivému počasiu sa mení miesto konania drezúrnych pretekov 2.6. Nova Baňa.

Nová adresa: Revištské Podzámčie III./83

Navigácia


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Drezúrne preteky 1.6. 2019 Vígľaš

Oznam o presunutí pretekov:
Preteky military aj drezúra , ktoré sa mali konať v dňoch 1.-2.6. 2019 vo Vígľaši sa vzhľadom k nepretržitým dažďom a nevhodnému a nebezpečnému terénu pre jazdcov z technických príčin presúvajú na iný termín. O novom termíne budeme informovať.


 

Kvalifikačné kritériá na MSR 2019

V zmysle nariadenia Predsedníctva SJF Drezúrna komisia prijala nasledovné uznesenie:

DK SJF určuje kvalifikačné kritériá pre MSR 2019 nasledovne: Dvojica jazdec a kôň sa na MSR 2019 kvalifikujú absolvovaním súťaže príslušného stupňa obtiažnosti, t.j. seniori T, mladí jazdci ST, starší juniori S, mladší juniori L, deti Z, pony jazdci Z, 4-ročné kone Z, 5-6 ročné kone L, 7-ročné kone S, v termíne od 1.1.2019 do dátumu uzávierky prihlášok na MSR a zdokladovaním svojej kvalifikácie na oficiálnej výsledkovej listine.


 

Drezúrny rebríček 2019 - úprava pravidiel

Vzhľadom k podstatnému zvýšeniu počtu štartov drezúrnych jazdcov a ďalším vzniknutým situáciám DK SJF schvaľuje úpravu pravidiel drezúrneho rebríčka 2019 nasledovne: V každej kategórii sa do celkového výsledku zarátava 15 najlepších výsledkov. Výsledky sa deťom vyhodnocujú v samostatnom poradí, avšak iba pri dosiahnutí minimálne 58%.

Priebežné výsledky budú v zmysle tohto uznesenia upravené.

Komplexnejšie úpravy, ktoré si vyžaduje vývoj v drezúre, sa uplatnia až v nasledujúcej sezóne.

Drezúrny rebríček 2019 - upravené pravidlá


 

CDI Pilisjászfalu


1. - 5. mája 2019 sa v maďarskom Pilisjászfalu konali CDI-W/3*/Ch/J/P/U25/Y/YH s účasťou 17 krajín, medzi ktorými nechýbali ani reprezentanti Slovenska. Preteky sa tešili účasti známych nemeckých a holandských jazdcov ako napr. Hans Peter Minderhoud a popredných drezúrnych rozhodcov, ktorí rozhodovali olympiádu či majstrovstvá sveta.

V kategórii detí nás reprezentovala Dorota Jurštáková na koni Grigoris S. Z pomedzi 5 detí obsadila v úvodnej súťaži 4. miesto s výsledkom 64,615%. V súťaži družstiev si polepšila a zajazdila za 66,667% čo jej prinieslo 3. miesto, ktoré si udržala aj v súťaži jednotlivcov, kde získala 65,952%.

Zoya Ledecká s koňom Vandato nás reprezentovali v kategórii juniorov, ktorá s 12 účastníkmi bola najpočetnejšou zo všetkých kategórii pretekov. Zoya s Vandatom sa najlepšie umiestnila hneď v prvej súťaži družstiev, kde so ziskom 67,323% obsadili 3. miesto. Súťaž jednotlivcov nevyšla úplne podľa predstáv a výkon 60,882% stačil len na 11. miesto, no v nedeľnom freestyle sa opäť zadarilo a dvojica sa umiestnila na 6. mieste s výsledkom 67,775%.

Gratulujeme!


 

 

 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Reprezentanti zahájili sezónu na CDI v Motešiciach

Po niekoľkoročnej pauze sa opäť na Slovensku konali medzinárodné drezúrne preteky vďaka organizácii CDI v Motešiciach, ktoré sa konali 22.-24.3.2019 v kategóriách CDI1*, mladí jazdci, juniori, deti a pony. Slovenské farby reprezentovala doposiaľ najväčšia výprava až 7 jazdcov.

V kategórii detí nás reprezentovala Dorota Jurštáková s koňom Grigoris S, ktorá 2x zvíťazila a raz skončila druhá a minuloročná účastníčka ME detí Sofia Laura Petranová s Piafom, ktorí skončili 3x na treťom mieste.

Elena Sklenárová s Coletom súťažili medzi juniormi a získali 5., a dvakrát 4. miesto.

Najpočetnejšou kategóriou bola small tour, kde nás reprezentovali hneď 4 jazdecké dvojice s veľmi tesnými výsledkami. Najlepšie sa darilo Kristíne Flakovej s koňom Conversano VI-47, ktorí obsadili vo všetkých troch súťažiach 2. miesto. Michaela Horná a Forever sa umiestnili na 4. a dvakrát na 3. mieste. Peter Vančo s len 7-ročným Conversanom XIII-47 obsadili 3., 5. a 4. miesto. Ádam Patócs na koni Furioso XXXVII-1 Moric skončil dvakrát na 5. a  raz na 4. mieste.

Gratulujeme!


 

Bratislavská liga 2019

Pravidlá


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Aktualizovaný k 23.3.2019 v sekcii Rozhodcovia


 

CDI a národné preteky Motešice 22.-24.3.2019

Predbežné štartovné listiny a priebežné výsledky TU.


 

 

Drezúrny pony pohár 2019

Pravidlá v sekcii Dokumenty


 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Po doškolení drezúrnych rozhodcov sa uskutočnia aj záverečné skúšky rozhodcov-kandidátov.


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

Zoznam reprezentantov SR v drezúre aktualizovaný k 20.2.2019 v Dokumetoch.


 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF 10.02.2019

Zápisnica

Drezúrny rebríček 2019 - pravidlá


 

Drezúrny galavečer

Zoznam ocenených

Ďakujeme sponzorom Drezúrneho galavečera: 

 
Fotogaléria z Drezúrneho galavečera: TU


 

 

Drezúrne sústredenia s Gyula Dallosom

Februárové sústredenie sa posúva o deň skôr, t.j. 20.-21.02.2019.

Marcové sústredenie sa pre posun pretekov v Motešiciach presúva o týždeň skôr, t.j. 13.-14.03.2019.


 

Reprezentácia

Žiadame jazdcov, ktorí majú záujem sa v sezóne 2019 zúčastňovať medzinárodných pretekov a majú splnenú kvalifikáciu v zmysle platného Štatútu reprezentanta SJF v drezúre, aby zaslali žiadosť o zaradenie do zoznamu reprezentantov aj s doloženými výsledkami na michaela.horna@sjf.sk najneskôr do 20.02.2019.


 

Drezúrne pravidlá SJF 2019

Drezúrne pravidlá SJF 2019 platné od 1.2.2019 nájdete v sekcii Pravidlá.


 

 

Školenie a preškolenie rozhodcov zo Všeobecných pravidiel

Preškolenie rozhodcov zo zmien vo Všeobecných pravidlách pre rok 2019 sa uskutoční v sobotu 19.1.2019 o 11.00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave a v sobotu 9.2.2019 o 11.00 v UVLF na Komenského 73 v Košiciach.  (Vždy o 9.00 začína preškolenie zo zmien v Skokových pravidlách a následne o cca 11.00 zo zmien vo Všeobecných pravidlách.)

Školenie nových rozhodcov zo Všeobecných pravidiel sa uskutoční 12.1.2019 o 9.00 v Ivanke pri Dunaji.

 

Prihlášky prosím zasielať na info@sjf.sk a zároveň na robert.fekar@sjf.sk


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

PF 2019


 

Rozdelenie finančných príspevkov z DK za rok 2018

Prehľad podľa klubov a kapitol rozpočtu

Postup:

Prémiované súťaže
Prémie budú vyplatené príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám výhru z prémiovaných súťaží v drezúre za rok 2018 za ...(meno koňa a jazdca)..."Prémiu je potrebné uplatniť si do konca roka 2018.
 
Kritériá mladých koní
Financie sa budú vyplácať príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám prémiu za KMK v drezúre za koňa....(meno)..." Prémie je potrebné si uplatniť do konca roka 2018.
 
Talentovaná mládež do 23 rokov
Príslušný jazdecký klub vystaví faktúru SJF do 21.12.2018 s textom: "Faktúrujeme Vám v zmysle prerozdelenia za talentovanú mládež 2018 – VYMENOVAŤ VŠETKY MENÁ, ZA KTORÉ DOSTALI PRÍSPEVOK A TO MENO A PRIEZVISKO". K faktúre je potrebné vydokladovať, minimálne v pridelenej sume, môže byť aj viac, bločky z registračnej pokladne, alebo faktúry buď na klub alebo priamo na toho talentovaného mládežníka ale aj spolu s dokladom o zaplatení. Doklady musia byť z roku 2018.
 
Reprezentácia
Príslušný jazdecký klub vystaví SJF faktúru na pridelenú sumu do konca roka 2018.

 

 

Kritériá mladých koní v drezúre 2018

Kritériá mladých koní v drezúre v roku 2018 prebiehali v spoločnej kategórii pre kone od 4 do 7, pričom každá veková kategória mala predpísaný stupeň obtiažnosti od Z do ST pre vyrovnanie ich šancí. Body mohli zbierať len v špeciálnych súťažiach pre mladé kone (4-ročné=Z, 5-ročné=L, 6-ročné=S, 7-ročné=ST), kde sa hodnotia chody koňa, priestupnosť a celkový dojem vrátane perspektívy koňa do vyšších stupňov. Tento rok súťažilo v KMK 33 koní, čo je o 9 viac ako minulú sezónu. Z toho bolo 7 štvorročných, 12 päťročných, 10 šesťročných a 4 sedemročné kone. Spolu absolvovali 21 pretekov, 50 súťaží pre mladé kone a rovných 160 štartov. Body zbierali v 24 súťažiach stupňa Z, v 13 L, v 9 S a v 4 súťažiach ST. 

Pozrite si kompletné výsledky KMK v drezúre 2018 a TOP TEN v tejto kategórii. Gratulujeme!

KMK 2018


 

Drezúrny pony pohár 2018

Po minulom roku, kedy bol znovu obnovený samostatný rebríček pre drezúrnych jazdcov na pony sa tento ročník niesol v duchu novej motivácie v pony drezúre. Drezúrneho pony pohára 2018 sa zúčastnilo 20 poníkov s 15 jazdkyňami. Spolu absolvovali 22 pretekov, 68 súťaží a neuveriteľných 119 štartov. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách a po sčítaní bodov sú známe definitívne výsledky. 

Všetkým srdečne gratulujeme!

Drezúrny pony pohár 2018 - definitívne výsledky


 

Drezúrny rebríček 2018

V sezóne 2018 sa slovenskí jazdci zúčastnili až 57 drezúrnych pretekov, čo je historicky najviac. Celkovo boli do rebríčka spracované výsledky z 367 súťaží.  Za posledné obdobie je badať výrazný nárast počtu absolvovaných štartov. Jedným z dôvodov prečo majú jazdci motiváciu viac závodiť je to, že sú za svoje úspechy oceňovaní na Drezúrnom galavečeri a po rokoch konečne aj na Galavečeri SJF.

Na Slovensku sa v uplynulej sezóne konalo 21 pretekov a Slováci sa zúčastnili aj 36 pretekov v zahraničí, z toho 6 CDI a 30 národných pretekov v Maďarsku (15), Česku (11), Rakúsku (8) a Poľsku (1). Záujem jazdcov štartovať v zahraničí je potešiteľný, môžu si tam zmerať sily so zahraničnou konkurenciou prípadne získať hodnotenie aj iných rozhodcov. Zároveň to však poukazuje na fakt, že na Slovensku je žiaľ nedostatok drezúrnych pretekov, ktoré by naplnili potreby jazdcov.

Do drezúrneho rebríčka 2018 bolo zaradených 58 seniorov s 92 koňmi. Juniorov bolo 29 s 39 koňmi a v kategórii detí súťažilo 21 jazdcov a 31 dvojíc. Početnosť jazdcov v jednotlivých kategóriách sa drží v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na približne rovnakej úrovni. Väčší nárast bol zaznamenaný v kategórii Kôň roka a to nie len v celkovom počte koní, ale aj v ich dosiahnutej úrovni. Do rebríčka sa dostalo 143 koní, z ktorých 50 dosiahlo úroveň S, 19 ST a 11 koní absolvovalo súťaže na úrovni T. 

Viac viď.  Drezúrny rebríček 2018 - konečné poradie

Pozrite si TOP TEN v jednotlivých kategóriách:


 

Tri pódiové umiestnenia pre Leu Jakubíkovú na CDI-J Zakrzów

Tradičné jesenné CDI v poľskom Zakrzówe sa už roky tešia bohatej účasti. Na tomto podujatí, ktoré sa konalo 26.-28. 10. 2018, reprezentovala slovenské farby Lea Jakubíková s koňom Da Felice v juniorskej kategórii. V prvej súťaži získali 68,879% a z 11 juniorov obsadili 3. miesto. V ďalších súťažiach sa im dokonca podarilo pokoriť hranicu 70%. Súťaž jednotlivcov zajazdili za 70,265% a vybojovali 2. priečku, vo freestyle skončili opäť "na pódiu", t.j. na 3. mieste so ziskom 70,235%. Tieto skvelé výsledky Leu posunuli vo FEI Rankingu na 44 priečku z 501 juniorov na svete.

Gratulujeme!


 

Drezúrne sústredenie s Csaba Szokolom


 

Donau Bohemia Trophy 2018

Celkové výsledky DBT 2018

Pravidlá

1. kolo: 17.-18.03. Weikersdorf AUT    Rozpis

2. kolo: 14.-15.04. Dunajský Klátov SVK    Rozpis

3. kolo: 28.-29.04. Máriakálnok HUN    Rozpis

4. kolo: 21.-22.07. Brno CZE        Rozpis

Finále: 10.-12.08. Dunajský Klátov SVK    Rozpis


 

Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti v drezúre 27. - 29. 7. 2018 Topoľčianky

Deti:
1. Dorota Jurštáková - Grigoris S - JK Trenčín Nozdrkovce
2. Sofia Laura Petranová - Piaf - TJ Žrebčín Motešice
3. Nina Václavíková - Aston - TJ Žrebčín Motešice

Seniori:
1. Peter Vančo - Conversano XIII-47 - JK pri NŽ Topoľčianky
2. Michaela Horná - Forever - JK pri NŽ Topoľčianky
3. Patrik Kohút - Barbara - JK Horse Club Nitra
4. Martina Nittnaus - Favory XII-13 - JK pri NŽ Topoľčianky
5. Jana Maťavková - Conversano VI-51 - JK pri NŽ Topoľčianky

Gratulujeme!


 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Pony 2018

Po prvýkrát v histórii sa 27.-29.7. 2018 v Topoľčiankach konali Majstrovtvá SR v drezúre v kategórii pony . Na štart sa postavilo 6 jazdekých dvojíc. Po absolvovaní 2 kôl sa prvou majsterkou Slovenska v drezúre pony stala Zoya Ledecká s Bünteeichen Nivaro z JK Balunky Družstvo. Striebornú aj bronzovú medailu si vybojovala Michaela Balážová z JO Martin Záturčie so svojimi poníkmi Gajlu a Klip Vidar Z. Na štvrtom mieste skončila Sofia Laura Petranová s Bonsajom z TJ Žrebčín Motešice. Oddielová kolegyňa Nina Václavíková s Astonom obsadili 5. miesto a 6. skončila Júlia Martyneková s Ninusom z JK Over Žilina.

Gratulujeme!


 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre 2018

MSR v drezúre sa konali 13.-15.7.2018 v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Vrcholu drezúrnej sezóny na Slovensku sa v otvorených súťažiach zišlo celkom 66 jazdcov a 93 koní z 5 krajín, ktorí spolu predviedli neuveriteľných 312 drezúrnych úloh. Nielen počty jazdeckých dvojíc v otvorených súťažiach, ale hlavne rekordné počty v jednotlivých kategóriách MSR naznačujú rozmach tejto vznešej disciplíny.

Výsledky MSR 2018:

DETI 
1. Sofia Laura Petranová - Piaf - TJ Žrebčín Motešice
2. Zoya Ledecká - Bunteeichen Nivaro - Balunky Bratislava
3. Zoya Ledecká - Vandato - Balunky Bratislava
4. Dorota Jurštáková - Sunshine - JK Trenčín Nozdrkovce
5. Ela Benediková - Hornett - Vida Bratislava
6. Lara Dangl - Armín - JK Ivanka pri Dunaji
7. Martina Jamborová - Zara Dew - Ranč Ouzkých Bratislava
8. Nina Václavíková - Aston - TJ Žrebčín Motešice
9. Paulína Cigániková - Pretty Lilly - Dan Club Stupava
10. Alexandra Hajnody - Atlantis V - JK El Rancho Ivanka p.D.
11. Diana Hunová - Ramzes - JK Ivanka pri Dunaji
12. Vivien Sládečková - Playletka - JK Alberi Pezinok
13. Tamara Polláková - Alja - KPKRJ Rimavská Sobota

MLADŠÍ JUNIORI
1. Michaela Balážová - Gajlu - JO Martin Záturčie
2. Elena Sklenárová - Bertramka - Ranč Palomino Bohunice
3. Martina Výbohová - Aron - JK Masarykov Dvor
4. Martina Výbohová - Vineland - JK Masarykov Dvor
5. Emma Markovičová - Berlina Van De Capitol - RS Team Trnava
6. Martina Rajecová - Don Dimanche - JK Ivanka pri Dunaji
7. Rebeka Némethová - Víťaz - JK Ivanka pri Dunaji
8. Michaela Balážová - Klip Vidar Z - JO Martin Záturčie
9. Sára Šmidáková - Lussy - JK Ivanka pri Dunaji

SENIORI
1. Denisa Valentová - Beau Van De Zelm - JK Ivanka pri Dunaji
2. Kristína Flaková - Conversano VI-47 - JK pri NŽ Topoľčianky
3. Michaela Pechová - Edgar - JK Ivanka pri Dunaji
4. Kristína Flaková - Siglavy XI-14 - JK pri NŽ Topoľčianky
5. Michaela Horná - Forever - JK pri NŽ Topoľčianky
6. Tomáš Sipos - Canturino - CJŠ Bernolákovo
7. Martina Nittnaus - Neapolitano XI-15 - JK pri NŽ Topoľčianky
8. Peter Vančo - Conversano XIII-47 - JK pri NŽ Topoľčianky
9. Sára Olšanská - Winstra - JK Princess Nitra
10. Ivan Sihelský - Welt Regency - KPKRJ Rimavská Sobota
11. Jaroslav Capulič - Welt Dasty - JK UVLF Košíce


 

Majstrovstvá Európy 2018 Fontainebleau

Majstrovstvá Európy v kategórii detí, juniorov a mladých jazdcov sa uskutočnili 9.-15. 7. vo Fontainebleau vo Francúzsku spoločne v 3 disciplínach, v drezúre, parkúre a všestrannej spôsobilosti. Tohto vrcholného podujatia sezóny sa celkovo zúčastnilo 620 jazdcov so 620 koňmi z 30 krajín Európy.

 

Na ME v drezúre nás tento rok reprezentovali v kategórii detí Sofia Laura Petranová s koňom Piaf. Celkovo sa zúčastnilo 44 detí z 20 krajín. Len 12-ročná Sofia si na svojej premiére na ME počínala veľmi dobre. Prvú úvodnú súťaž absolvovali za 59,576%, čo im stačilo na 41. miesto. V súťaži družstiev si polepšili, získali hodnotenie 60,423% a udržali si 41. pozíciu.

 

 

 

V kategórii juniorov nás reprezentovala skúsená Lea Jakubíková s Da Felice, medzi 69 juniormi z 22 krajín. Za svoju jazdu v súťaži družstiev získali 67,091% a skončili presne v polovici štartového poľa, na 34. mieste. Svoju pozíciu si výrazne vylepšili v súťaži jednotlivcov, kde zajazdili za 67,882% a vybojovali tak úžasné 24. miesto zo 66 juniorov.

 

 

 

Súťažiť na ME v obrovskej konkurencii výborných jazdcov a koní z jazdecky oveľa vyspelejších krajín ako Slovensko, kde sa o popredné umiestnenia bijú krajiny ako Nemecko, či Holandsko, nie je vôbec jednoduché, obzvlášť v mladom veku. Dievčatá to zvládli so cťou a okrem pekných výsledkov si určite odniesli aj mnoho zážitkov, skúseností a motivácie do ďalšej práce. 

Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

Zoznam účastníkov Deti
Zoznam účastníkov Juniori


 

 

Reportáž RTVS z MSR v drezúre 2018

Reportáž z MSR v drezúre 2018 bola obvysielaná v Správach RTVS v piatok 13.7.2018.

Pozrite si ju TU začiatok 37min 11sek


 

Drezúrne preteky 13.-15. 7. 2018 Topoľčianky

Zoznam účastníkov

Predbežné štartové listiny:   Piatok     Sobota     Nedeľa


 

Majstrovstvá Bratislavskej oblasti v drezúre - 23. 6. 2018 Ivanka pri Dunaji

Deti:
1. Zoya Ledecká - Vandato - Balunky družstvo
2. Diana Hunová - Ramzes - JK Ivanka pri Dunaji
3. Martina Jamborová - Zara Dew - Ranč Ouzkých Bratislava
4. Paulína Cigániková - Pretty Lilly - Dan Club Stupava
5. Linda Tarabová - Amos - Ranč Ouzkých Bratislava
6. Tamara Horváthová - El Diablo - JK Limit
7. Vanda Lenártová - No Day - JK Limit
8. Vanda Lenártová - Savanna - JK Limit
8. Alexandra Hajnody - Atlantis V - El Rancho Ivanka pri Dunaji
10. Tamara Horváthová - Sunrise - JK Limit
11. Lujza Koteková - Fešák - Ranč Ouzkých Bratislava
12. Viktória Gullová - Calista - Ranč Ouzkých Bratislava

Juniori:
1.  Chantal Botlíková - Rodby 4 - JK Ivanka pri Dunaji
2. Elena Sklenárová - Bertramka - Ranč Palomino Bohunice
3. Martina Rajecová - Don Dimanche - JK Ivanka pri Dunaji
4. Sára Šmidáková - Lussy - JK Ivanka pri Dunaji
5. Rebeka Némethová - Víťaz - JK Ivanka pri Dunaji
6. Tereza Gajtková - Gresil - JK Ivanka pri Dunaji
7. Luisa Lipovská - Mýtus - El Rancho Ivanka pri Dunaji
8. Eva Hromníková - Atlantis V - El Rancho Ivanka pri Dunaji
9. Miriam Juricková - Crash - Ranč Ouzkých Bratislava

Seniori:
1. Michaela Pechová - Edgar - JK Ivanka pri Dunaji
2. Petra Pechová - Fürst Lothario - JK Ivanka pri Dunaji


 

Drezúrne sústredenia s Gyula Dallosom


 

CPEDI3* Somma Lombardo

15.-17. 6. 2018 sa konali medzinárodné para-drezúrne preteky CPEDI3* v talianskom Somma Lombardo. Slovenskú republiku reprezentovala jazdkyňa Lucia Krivosudská s koňom Amadeus.

Najlepší výsledok dosiahli v Team teste 64,951% a obsadili tak úžasné 3. miesto!

"Preteky boli úžasne zorganizované, v krásnom prostredí a neopísateľnou atmosférou. Amadeus opäť preukázal svoj úžasný charakter, z čoho sa veľmi teším." tešila sa Lucia Krivosudská.

Najbližšie preteky by sme mali absolvovať v auguste v českých Královicích.

Blahoželáme!

imageimage


 

 

CDI Panská Lícha

15.-17. júna 2018 sa konal jubilejný 20. ročník medzinárodných drezúrnych pretekov v Brne na Panskej Líche, ktorých súčasťou je aj Svetový pohár. Tento ročník sa môže pochváliť rekordnou účasťou - 120 koní z 15 krajín a kvalitným zborom 10 rozhodcov, 5 z nich olympijských, zo 7 krajín.

V kategórii CDI-Ch sa zišlo 14 detí. Naše reprezentantky si na svojej premiére na medzinárodnych pretekoch počínali výborne. V piatkovej úvodnej súťaži si Zoy Ledecká s Bünteeichen Nivaro odniesli 11. miesto s 64,359%. 13. a 14. miesto obsadila Sofia Laura Petranová s koňmi Piaf (62,179%) a Furioso XXXVII-1 Moric (61,538%). Nasledujúci deň si dievčatá polepšili a Zoy s Nivarom zajadili za 65,192%, čo im prinieslo úžasné 6. miesto, napriek tomu, že Nivaro je pony a v konkurencii veľkých koní to nemal jednoduché. Sofia s Piafom predviedli jazdu za 63,205%, čím splnili kvalifikáciu na ME Detí vo Francúzsku a obsadili 11. miesto. S Moricom obsadili 14. miesto so ziskom 59.867%. V nedeľnej súťaží jednotlivcov sa Zoy s Nivarom umiestnili opäť na 6. mieste so 66,071% a Sofia s Piafom na 10. mieste s 57,619%.

V CDI3*, kde súťažilo 20 jazdcov, nás reprezentovala Denisa Valentová s Beau Van De Zelm, ktorí v piatok v súťaží Prix St. Georges obsadili 15. miesto so 64,412%. V sobotnom Intermediate I sa posunuli na krásne 9. miesto so ziskom 66,323% a tak sa prebojovali do nedeľného freestylu. Ten zajazdili na 66,375%, čo im prinieslo 11. miesto.

GRATULUJEME!


 

Zoznam reprezentantov SR v drezúre

V zmysle štatútu reprezentanta SR v drezúre bol doplnený zoznam reprezentantov.

Zoznam reprezentantov SR v drezúre k 10.6. 2018


 

CPEDI Stadl Paura

V rakúskom Stadl Paura sa od 25. do 27. mája konali paradrezúrne preteky CPEDI3. Slovensko opäť reprezentovala dvojica jazdkýň Lucia Vladovičová a Lucia Krivosudská.

„Dievčatá potvrdili, že tréningy majú správne smerovanie a obe si zlepšili výsledky v percentuálnom hodnotení oproti minulým pretekom v  Česku.  Lucia Vladovičová si najlepší výsledok vyjazila v Individual teste v sobotu, keď s Fredym získala skvelých 67,202 % a 6. miesto. Lucia Krivosudská najlepšie odjazdila nedeľnú voľnú jazdu na hudbu a obsadila 5. miesto so 66,078 %“, informovala reprezentačná trénerka Magdaléna Pokorná.

Na najbližšie preteky do talianskeho Soma Lombardo vycestuje v júni Lucia Krivosudská s koňom Amadeus.


 

Zoznam drezúrnych rozhodcov

Aktualizovaný k 6.4.2018


 

 

CDIJ Wiener Neustadt

V juniorskej kategórii sa na CDIJ vo Wiener Neustadt 27.-29.3.2018 predstavila Lea Jakubíková s koňom Da Felice. Za svoj prvý tohtoročný štart na CDI získali 66,818% a 16. miesto z 23 účastníkov. V druhej súťaži si výrazne polepšili a s výsledkom 69,412% sa posunuli na 10. miesto a kvalifikovali sa do voľnej zostavy, kde z 15 najlepších účastníkov obsadili 6. miesto s výborným výsledkom 72,125%.

Gratulujeme!


 

Doškolenie drezúrnych rozhodcov


 

Galavečer SJF

Najúspešnejší drezúrny jazdci a kone za rok 2017 v jednotlivých kategóriách
boli ocenení na Galavečeri SJF 3. marca 2018.

Seniori - Kristína Flaková
Juniori - Lea Jakubíková
Deti - Linda Kilíková
Pony juniori - Michaela Balážová
Pony deti 12-14 - Zoya Ledecká
Pony deti 8-11 - Diana Hunová
Kôň roka 2018 - Conversano VI-47
Mladý kôň roka 2018 - Forever


 

Zasadnutie DK 25.02.2018

Zápisnica


 

Dokumenty

Nová sekcia: Dokumenty


 

CDI 4* Lier

Na CDI Lier obsadil Michael Bugan s For President v GP 22. miesto z 34 účastníkov s výkonom 64,239%. V GP Freestyle kde štartovalo 15 najlepších dvojíc zajazdili za 66,150%, čo im vynieslo 12. priečku. Gratulujeme!


 

Drezúrny galavečer

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Drezúrne pravidlá SJF

Drezúrne pravidlá SJF 2018 nájdete v sekcii Pravidlá.


 

Súhrnný prehľad príspevkov z Drezúrnej komisie SJF

Prehľad príspevkov z Drezúrnej komisie SJF podľa klubov aj podľa položiek rozpočtu nájdete TU.


 

Talentovaná mládež do 23 rokov

Uznesenie:

DK SJF rozdeľuje príspevky pre talentovaných športovcov do 23 rokov podľa výsledkov v drezúrnom rebríčku 2017 a v zmysle metodiky schválenej P-SJF nasledovne:

 

Lea Jakubíková (4256) Dan Club Stupava - 400€

Tatiana Gombarčíková (5599) JK Severný Vietor Považany - 400€

Chantal Botlíková (6671) JK Ivanka pri Dunaji - 400€

Martina Kollová (6648) JK Limfora Badín - 400€

Elena Sklenárová (6735) Ranč Palomino Bohunice - 400€

Dominika Kačengová (3788) JK Equipolis Sokoľ - 400€

Anna Mária Gábrišová (6647) JK Limfora Badín - 400€

Milan Kuhajda (4920) JK Slávia SPU Nitra - 400€

Linda Killíková (5486) JK Merci Cheval Krškany - 400€

Tamara Trubačová (5385) JK Ivanka pri Dunaji - 400€

 

Príspevky budú vyplatené prostredníctvom jazdeckých klubov. Inštrukcie TU


 

Drezúrne sústredenia s Karolínou Žižkovou


 

Prémiované súťaže v drezúre 2017

 

Na základe uznesení Drezúrnej komisie SJF sa počas sezóny 2017 konali prémiované súťaže. Víťazi a umiestnení vo vybraných súťažiach získali prémie podľa stanoveného kľúča. Výsledky: "Prémiované súťaže v drezúre 2017"

 

Prémie budú vyplatené príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám výhru z prémiovaných súťaží v drezúre za ...(meno koňa a jazdca)..."


 

Kritériá mladých koní v drezúre 2017

Na základe uznesení Drezúrnej komisie SJF a schválenia Predsedníctvom SJF sa prémie za Kritériá mladých koní v drezúre za rok 2017 budú vyplácať podľa priloženého súboru. "Výsledky KMK v drezúre 2017"
 
Prémie sa budú vyplácať príslušným jazdeckým klubom, ktoré vystavia SJF faktúru na pridelenú sumu s textom: "Faktúrujeme Vám prémiu za KMK v drezúre za koňa....(meno)..."Organizácia športových podujatí 2017

Vážení organizátori drezúrnych pretekov,
na základe uznesenia Drezúrnej komisie SJF a schválenia Predsedníctvom SJF, bude každému organizátorovi drezúrnych pretekov v roku 2017 vyplatená dotácia podľa priloženého súboru. "Príspevky za organizáciu drezúrnych pretekov v roku 2017"

 

Pre vyplatenie dotácie je potrebné aby Jazdecký klub, organizátor drezúrnych pretekov, vystavil SJF faktúru s textom "Faktúrujeme Vám príspevok za organizáciu športových podujatí 2017 z Drezúrnej komisie SJF"  
 
Ďakujeme za spoluprácu v roku 2017 a prajeme veľa úspechov v novom roku! 


 

Drezúrny rebríček 2017

Drezúrny rebríček 2017 - konečné výsledky.

Drezúrny rebríček za sezónu 2017 pozná mená víťazov.

Prezrite si TOP 10 drezúrnych jazdcov a koní a sumár za sezónu 2017.

 


Michael Bugan medzi 15timi najlepšími na CDI 4* Stuttgart 2017

Toto prestížne podujatie je známe tým, že sa ho môžu zúčastniť len 15 najlepší pozvaní, ktorých si organizátor sám určí. Tejto pocty sa tento rok dostalo aj Michaelovi Buganovi s koňom For President, ktorý nás na CDI4* Stuttgart reprezentoval. Po zvládnutí stresu a náročných úloh sa umiestnil na 14tom mieste.

Michael, ďakujeme za reprezentáciu!


 

Kritériá mladých koní v drezúre 2017

VÝSLEDKY

Drezúrna komisia SJF vypísala aj počas sezóny 2017 súťaž pre mladé kone – Kritériá mladých koní v drezúre. Mladé kone mohli počas celej sezóny zbierať body zo špeciálnych drezúrnych súťaží určených pre mladé kone, kde sa dôraz kladie na chody koňa, priestupnosť, zodpovedajúcu úroveň výcviku a perspektívu do budúcnosti. KMK sa zúčastnilo až 23 mladých koní a výsledky sa započítavali z 38 súťaží, 9 na úrovni Z, 21 na úrovni L a 8 na stupni S. Prvým 10 mladým koňom bude udelená aj dotácia z rozpočtu SJF. Víťazom KMK v drezúre 2017 sa stal 6-ročný žrebec Forever, plemena slovenský teplokrvník po Charisma z matky Future-1/Regency, z JK pri NŽ Topoľčianky s jazdkyňou Michaelou Hornou. Druhé miesto vybojoval 5-ročný lipican Conversano XIII-47 (Conversano XIII Toplica x Geleta) predvádzaný Petrom Vančom z JK pri NŽ Topoľčianky. Tretia priečka patrí 5-ročnej hannoverskej kobyle Scarlet O´Harrah po Spörken z White Star, z JK Dan Club Stupava, ktorá nás s jazdcom Michaelom Buganom reprezentovala aj na MS mladých koní v Ermele. Na štvrtom mieste skončila kobyla slovenského teplokrvníka Liliane (Charisma x Lord Inci Tatus-16/Nokia) s Michaelou Hornou z JK pri NŽ Topoľčianky. Ďalší kôň Michaela Bugana 5-ročný Floretto DK (Fürstenball x Samba Hit) obsadil 5 priečku.

Všetkým srdečne gratulujeme! 

Drezúrny pony pohár 2017

Pravidlá

VÝSLEDKY

Drezúrny pony pohár sa po niekoľkoročnej pauze opäť uskutočnil v sezóne 2017. Cieľom bolo podporiť jazdcov na pony, teda deti a juniorov, ktorí začínajú jazdiť na pony, prilákať ich k jazdeckému športu a ukázať im krásy drezúrneho jazdenia, ktoré tvorí základ aj pre iné disciplíny. Drezúrna komisia v spolupráci s Pony komisiou SJF zostavili pravidlá Drezúrneho pony pohára tak, aby bola pre jazdcov na pony vytvorená samostatná kategória a nemuseli sa boriť s konkurenciou ostatných koní. Pony jazdci mohli zbierať body v samostatnom poradí na všetkých pretekoch, ktorých sa zúčastnili.

V kategórii Juniorov (15-18 rokov) súťažila len Michaela Balážová z JO Martin Zátúrčie, zato však hneď s troma pony, s ktorými absolvovala 12 súťaží. Najviac bodov sa jej podarilo nazbierať s pony Gajlu. Druhú priečku obsadila so svojim niekoľkoročným "parťákom" Klip Vidar Z a tretie miesto s Karin.

Najviac zastúpená bola kategória Deti od 12 do 14 rokov, kde sme mali 5 pony jazdcov, ktorí sa zúčastnili až 31 súťaží a štartovali 40 krát. Prvé miesto vybojovala Zoy Ledecká z JK Balunky na pony Bunteeichen Nivaro, ktorá absolvovala najviac súťaží. Druhé miesto patrí Dorote Jurštákovej, ktorá s Derilom reprezentovala JK Uhliská. Viktória Dibdiaková z JK Admeum Vrútky obsadila 3. aj 4. miesto a to s pony Al-Khamsa-Yweris a Arkos. Na piatom mieste skončila Júlia Martyneková s Ninusom, ktorí jazdili za JK OVER Žilina.

Kategóriu najmladších, Deti od 8 do 11 rokov, tvorili 3 jazdkyne. Víťazkou sa stala Diana Hunová s Princom z JK Ivanka pri Dunaji. Druhé miesto si vyjazdili Leona Jakubičová a Weston Sharp z JK Beri Nová Baňa a tretie miesto patrí Zuzane Bačovej s úžasným Borneom, ktorí reprezentovali JK Slávia STU Bratislava.

Všetkým pony jazdcom blahoželáme, prajeme im veľa ďalších úspechov v tomto krásnom športe a veríme, že sa ich rady v budúcnosti rozrastú a vyrastú z nich dobrí jazdci.


 

Schôdza Drezúrnej komisie SJF 7.10.2017

Zápisnica

Štatút reprezentanta SJF v drezúre


 

Naše juniorky excelovali na CDI-J Fót

Počas uplynulého víkendu 22.-24. septembra 2017 sa uskutočnili medzinárodné drezúrne preteky v maďarskom Fóte, kde nás reprezentovali 2 juniorky. A to už medzinárodne ostrieľaná Lea Jakubíková s Da Felice a Tatiana Gombarčíková s La Fleurette, ktorá sa CDI zúčastnila po prvýkrát. V juniorskej kategórii sa predviedlo 10 jazdeckých dvojíc, ktorých výkony hodnotili rozhodcovia z Kanady, USA, Francúzska, Talianska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.

V úvodný deň sa Tatiane s La Fleurette darilo na výbornú a svoju premiéru na CDI odštartovali víťazstvom. Zajazdili za 66,240%. Lei sa až tak nedarilo, keď Da Feliceho príliš rozptyľovali diváci a svoju úlohu vzdali. Podobné problémy malo viacero jazdcov a ruch v areáli pretekov sa podpísal pod ich výkony.

Súťaž jednotlivcov naopak ovládla Lea Jakubíková a s Da Felice predviedli drezúrnu úlohu za 67,920%. K prvému miestu pre Slovensko pribudlo ešte 3., ktoré vybojovala Tatiana Gomarčíková s La Fleurette jazdou za 65,050%.

V nedeľných freestyloch sa dievčatám opäť darilo. Lea so 68,950% skončila druhá a Tatiana so 67,250% tretia.

Dve víťazstvá, jedno druhé miesto a dve tretie - to je bilancia našich junioriek na CDI-J vo Fóte.

GRATULUJEME!


 

Donau Bohemia Trophy 2017

PRAVIDLÁ 2017

1. kolo     18.-19.03.     AUT     Weikersdorf            Rozpis            Výsledky DBT

2. kolo     22.-23.04.     HUN     Máriakálnok          Rozpis

3. kolo     01.-02.07.     CZE     Brno                            Rozpis

4. kolo     12.-13.08.     SVK     Dunajský Klátov     Rozpis            Výsledky DBT

Priebežné výsledky DBT po 4 kolách

Finále      26.-27.08.     CZE     Brno                            Rozpis                Výsledky DBT

CELKOVÉ VÝSLEDKY DBT


 

Majstrovstvá Európy detí, juniorov a mladých jazdcov v drezúre

V holandskom meste Roosendaal sa zišla špička mládeže v drezúrnom jazdení. 9.-13. augusta 2017 sa tu konali Majstrovstvá Európy detí, juniorov a mladých jazdcov v drezúre. Slovensko na tomto podujatí reprezentovala v juniorskej kategórii Lea Jakubíková so svojim 13-ročným koňom Da Felice plemena Baden-Wurttenberger. Kategória juniorov bola na ME najviac zastúpená, zúčastnilo sa až 80 juniorov z 25 krajín. Prvý štart Lei a „Félixovi“ vyšiel na výbornú, keď získali 68,567%, čo je ich osobný rekord v súťaži JD na medzinárodnej scéne a obsadili 39. miesto. Z pomedzi 17 družstiev získali zlato Nemci, pred tímami z Holanska a Dánska. Do súťaže jednotlivcov nastúpilo 78 juniorov. Naša reprezentantka Lea Jakubíková s Da Felice predviedli opäť skvelý výkon, za ktorý získali hodnotenie 68,210% a odniesli si výborné 33. miesto. Lea hodnotí svoj výkon slovami: „Feldík bol úplne super, úloha bola bez nejakej väčšej chyby, len také estetické drobnosti. Škoda, že sme štartovali po jednej z favoritiek z Nemecka, inak by sme mali asi o trochu vyššie hodnotenie. Ale aj tak som spokojná, nečakala som, že to dopadne takto dobre.“ Víťazkou sa stala nemecká jazdkyňa Lia Welschof s 10-ročným hannoverským valachom Linus K, ktorá viedla aj v súťaži družstiev. Do voľnej zostavy na hudbu postúpilo 19 najlepších dvojíc. Zlato si vybojovala Daphne van Peperstraten z holandska na koni KWPN Greenpoint´s  Cupido. Striebornú a bronzovú priečku delil rozdiel len pár desatín percenta. Nemka Linda Erbe s koňom Fierro si odniesla striebornú medailu a bronzovú Alba Abollo Fontela s Elvillar CS zo Španielska.

Lei Jakubíkovej gratulujeme k výborným výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu na ME juniorov v drezúre.


Tento víkend čaká našu reprezentáciu opäť významné podujatie. 9.-13. augusta sa konajú ME detí, juniorov a mladých jazdcov v drezúre v meste Roosendaal v Holandsku. Už dnes tam cestuje Lea Jakubíková so svojim Da Felice, aby nás reprezentovali v kategórii juniorov. Prihlásených je až 80 dvojíc z 25 krajín. Veľa šťastia Lea 🍀

Zoznam účastníkov

Utorok 8.8. V Roosendaale bola dnes na programe veterinárna prehliadka, ktorou Da Felice prešiel, nasledovali vyhradené tréningy v súťažnom obdĺžniku a otvárací ceremoniál ME detí, juniorov a mladých jazdcov.
Zajtra bude štartovať prvá polovica juniorov v súťaži družstiev. Lea s "Felixom" sa na štart postavia o 13.40. Držíme palce! 

Streda 9.8. Lea Jakubíková a Da Felice majú svoj prvý štart na tohtoročných ME juniorov za sebou a to so skvelým výsledkom 68,567%, čo je ich osobný rekord v súťaži JD na medzinárodnej scéne. 👏 Po štarte prvej skupiny 43 juniorov je Lea priebežne na 18. mieste. Zajtra sa bude pokračovať štartami druhej skupiny.

Štvrtok 10.8. Dnes na ME v Roosedaale odjazdila aj druhá polovica juniorov svoje úlohy. Lea Jakubíková a Da Felice sa udržali v prvej polovici štartového poľa a to na 39. mieste. Blahoželáme a držíme palce v súťaži jednotlivcov, ktorá bude prebiehať v piatok a sobotu.

Piatok 11.8. Na ME juniorov dnes odjazdila prvá polovica jazdcov súťaž jednotlivcov. Lea Jakubíková s Da Felice predviedli super úlohu za 68,210% a priebežne sú na skvelom 19. mieste. Lea hodnotí svoj výkon slovami "Feldik bol úplne super, úloha bola bez nejakej veľkej chyby len také estetické drobnosti. Škoda, že sme štartovali po jednej z favoritiek z Nemecka, inak by sme mali asi trochu vyššie hodnotenie. Ale aj tak dobre, nečakala som, že to dopadne takto dobre."

Sobota 12.8. Naša reprezentantka Lea Jakubíková s koňom Da Felice predviedli na ME juniorov v Roosendaale skvelý výkon a odchádzajú s 33. miestom v súťaži jednotlivcov z celkového počtu 78 juniorov. Gratulujeme 


 

World Breeding Dressage Championships for Young Horses

V dňoch 3.-6. augusta sa v Holandskom Ermele konali Majstrovstvá sveta mladých koní. Slovenská republika tu mala zastúpenie v podaní Michaela Bugana a jeho dvoch talentovaných 5-ročných koní, valacha Floretto DK (Fűrstenball/Samba Hit) a hannoverskú kobylu Scarlett O´Harrah (Spőrken/White Star). Po úspešnom absolvovaní veterinárnej prehliadky sa vo štvrtok predviedla prvá polovica 5- ročných koní, medzi ktorými štartoval aj Michael Bugan s oboma svojimi zverencami. Floretto DK získal hodnotenie 6.92 (klus 6.7, krok 7, cval 6.9, priestupnosť 7 a perspektíva 7). Scarlett O´Harrah podala skvelý výkon za 7.64 (klus 8.3, krok 7.8, cval 7.1. priestupnosť 7.5 a perspektíva 7.5), čo znamenalo predbežné 14. miesto. V piatok sa predstavila druhá polovica 5-ročných koní, kde víťaz z prechádzajúceho dňa zostal neporazený. Je ním hannoverský žrebec Don Martillo reprezentujúci Nemecko, ktorý získal známku 9.76 (klus 10, krok 10, cval 9.2, priestupnosť 9.8 a perspektíva 9.8). O jeho kvalite napovedá už len výborný pôvod- Don Juan de Hus/Benetton Dream. V úvodnej úlohe obsadil náš reprezentant konečné pekné 28. miesto so Scarlett O´Harrah a 37. s Floretto DK. V piatok čakalo na 5- ročné kone tzv. Malé finále, kde štartujú všetky kone, okrem 12 najlepších z úvodnej úlohy, ktoré sa kvalifikovali priamo do finále. Prví traja z Malého finále postupujú do finále, v ktorom je teda 15 najlepších koní. V Malom finále obsadil Michael so Scarlett O´Harrah 19. miesto so známkou 7.4 (klus 8.5, krok 7.5, cval 6.9, priestupnosť 6.8 a perspektíva 7.3) a s Florettom DK 23. miesto s výsledkom 7.04 (klus 6.3, krok 7.3, cval 7.6, priestupnosť 6.8 a perspektíva 7.2). Vo veľkom finále 5-ročných koní nenašiel premožiteľa žrebec Don Martillo s Ann-Christin Wienkamp, ktorý s vysokou známkou 9.74 suverénne vyhral a počas celého podujatia sa predvádzal s neuveriteľnou ľahkosťou a veľmi vyrovnane.

A aký dojem z tohto podujatia má náš reprezentant Michael Bugan? „Môj dojem je ohromujúci. Bol to nádherný zážitok, na ktorý človek tak rýchlo nezabudne. Kone boli ohromené tak veľkou arénou a veľkosťou celého areálu. Scarlett bola veľmi pozorná, pracovitá a poslušná, ale samozrejme jazdiť s takým mladým koňom v takom priestore nie je úplne ľahké. Floretto bol extrémne rozrušený a mal čo robiť, aby zvládol svoju nervozitu. Ale to nielen Floretto, aj ja som mal čo robiť, aby som nebol príliš nervózny. Nesmieme zabúdať, že to pro mňa a moje kone bola premiéra na takto veľkom šampionáte a zdolať behom dvoch dní vzdialenosť 1400 km je pre tak mladé kone náročné. Bola pre nás česť zúčastniť sa takejto udalosti a štartovať proti celej rade skvelých koní. Vydali sme zo seba to najlepšie a som hrdý na svoje kone, aj úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Tešíme sa na budúci rok a dúfame, že opäť nastúpime v plnej sile a ukážeme, že sa Slovensko nemusí schovávať. Ďakujem aj našej federácii a všetkým, ktorí nás podporovali a verili v nás. Som veľmi hrdý, že môžem reprezentovať Slovensko.“

Gratulujeme k úspechom a ďakujeme za reprezentáciu.


Majstrovstvá sveta mladých koní 2017 sa konajú už tento víkend v holandskom Ermele. Slovensko bude na tomto významnom podujatí reprezentovať Michael Bugan s dvoma 5-ročnými koňmi Floretto DK a Scarlett O´Harrah.

Zoznam účastníkov

Streda: Dnes na MS mladých koní prebehla veterinárna prehliadka, oba Michaelove kone prešli bez problémov. Zajtra štartuje prvá časť 5-ročných koní. Floretto DK štartuje hneď ako tretí o 9.48 a Scarlett O'Harrah sa predvedie o 12.36.
Držíme palce!

 

Štvrtok: Vo štvrtok sa v Ermele postavila na štart prvá skupina dvadsiatich 5-ročných koní. Floretto DK získal hodnotenie 6.92 ( klus 6.7, krok 7, cval 6.9, priestupnosť 7 a perspektíva 7 ) a 19. miesto. Scarlett O'Harrah vybojovala skvelú známku 7.64 ( klus 8.3, krok 7.8, cval 7.1, priestupnosť 7.5 a perspektíva 7.5), čo ju vynieslo na 14. priečku.
Gratulujeme! 

Piatok: V piatok sa na MS mladých koní predstavila v úvodnej úlohe druhá polovica 5-ročných koní. Líder z prvej skupiny nenašiel premožiteľa a stal sa víťazom úvodnej úlohy. Je ním hannoverský žrebec Don Martillo repezentujuci Nemecko so známkou 9.76 ( klus 10, krok 10, cval 9.2, priestupnosť 9.8 a perspektíva 9.8 ). V kompletných výsledkoch úvodnej súťaže sa Michael Bugan so Scarlett O'Harrah umiestnil nakoniec na 28. mieste a s Florettom DK na 37.
Zajtra je na pláne tzv. malé finále, kde sa ešte raz predstavia všetci, ktorí sa nekvalifikovali priamo do finále. Scarlett O'Harrah sa postaví na štart o 9.54 a Floretto DK o 11.27. Veľa šťastia 

VÝSLEDKY

Sobota: V malom finále si Michael Bugan odnáša z MS mladých koní v Ermele so Scarlett O'Harrah 19. miesto so známkou 7.4 ( klus 8.5, krok 7.5, cval 6.9, priestupnosť 6.8 a perspektíva 7.3 ) a s Florettom DK 23. miesto so známkou 7.04 ( klus 6.3, krok 7.3, cval 7.6, priestupnosť 6.8 a perspektíva 7.2 ). Gratulujeme! 👏
Zajtra sa o víťazovi rozhodne vo finále, kde sa predstaví 15 najlepších 5-ročných koní.

VÝSLEDKY


 

 

Majstrovstvá Západoslovenskej jazdeckej oblasti SJF
28.-30. 7. sa v Topoľčiankach uskutočnili Majstrovstvá západoslovenskej jazdeckej oblasti v drezúre. V kategórii seniorov si sily zmeralo až 11 jazdeckých dvojíc, ktorí súťažili na stupni S. Po zrátaní výsledkov z 2 kôl si titul Majsterky ZSO vybojovala Tatiana Gombarčíková s Equiservis La Fleurette z JK Severný Vietor. Striebro získala Michaela Horná na koni Forever z JK pri NŽ Topoľčianky a bronz patrí Petrovi Vančovi s Conversano XIII-47 tiež z JK pri NŽ Topoľčianky. V kategórii detí sa žiaľ nenaplnil dostatočný počet účastníkov pre M ZSO, ale vyhodnotila sa aspoň dvojkolová súťaž detí zo ZSO. Najviac sa darilo Viktórii Minárikovej na koni Patrón z JK Victory Dežerice a druhá skončila Dorota Jurštáková s Derilom reprezentujúci JK Uhliská Nemšová.
Gratulujeme!

 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre

MSR mladých 5-6 ročných koní 2017
1. Forever - Michaela Horná - JK pri NŽ Topoľčianky
2. Furst Lothario - Petra Pechová - JK Ivanka pri Dunaji
3. Anabella - Silvia Záhorská - JK Ivanka pri Dunaji
4. Liliane - Michaela Horná - JK pri NŽ Topoľčianky
5. Conversano VIII-47 - Peter Vančo - JK pri NŽ Topoľčianky
6. Siglavy XIII-19 - Jana Maťavková -  JK pri NŽ Topoľčianky
7. Siglavy XV-2 - Dávid Kintšer - JK pri NŽ Topoľčianky
8. Chevalier - Viera Poláčková - Dan Club Stupava
9. Harmonia - Tatiana Telecká - JK Považany
10. Conversano XIII-38 - Dávid Kintšer - JK pri NŽ Topoľčianky

11. Leap of Faith - Daniela Kseňáková - JK Michalov Dvor
12. Tarantino - Tamara Trubačová - JK Ivanka pri Dunaji

 

MSR Deti 2017
1. Linda Kilíková - Liberta 3 - Merci Cheval Krškany
2. Katarína Košinová - Tiffany 2 - KPKRJ Rimavská Sobota
3. Luisa Lipovská - Hakim - Beri Klub Nová Baňa
4. Sarah Caspar - Kendy
5. Dorota Jurštáková - Deril - JK Gazdovstvo Uhliská
6. Lucia Gledurová - Szelíd - KPKRJ Rimavská Sobota

 

MSR Mladší juniori 2017
1. Martina Kollová - Porthos 2 - JK Limfora Badín
2. Emma Markovičová - Berlina Van De Capitol - RS Team Bratislava
3. Elena Sklenárová - Bertramka - Ranč Palomino Bohunice
4. Tereza Gajtková - Lussy - JK Ivanka pri Dunaji
5. Rebeka Némethová - Víťaz - JK Equinibrium

 

MSR Seniori 2017
1. Kristína Flaková - Conversano VI-47 - JK pri NŽ Topoľčianky
2. Zdeno Daniel - Rubicon - Dan Club Stupava
3. Michaela Pechová - Edgar - JK Ivanka pri Dunaji
4. Martina Nittnaus - Neapolitano XI-15 - JK pri NŽ Topoľčianky
5. Peter Vančo - Labella - JK pri NŽ Topoľčianky
6. Kristína Flaková - Siglavy XI-14 - JK pri NŽ Topoľčianky
7. Peter Pošvanc - Enimo - Merci Cheval Krškany
8. Ivan Sihelský - Welt Regency - KPKRJ Rimavská Sobota