OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Drezúrne úlohy

 

 

 

 

 

Drezúrne úlohy

FEI úlohy

Drezúrna úloha

Rok
vydania

Aktuali-
zácia
Stupeň Obdĺžnik Uzdenie Výstroj Ostrohy
  Deti              
DUA FEI Deti - úvodná súťaž A    SJF 2020 2022 Z 20 x 60 uzdečka sako povolené
  FEI súťaž              
DUB FEI Deti - úvodná súťaž B    SJF 2020 2022 Z 20 x 60 uzdečka sako povolené
  FEI súťaž              
DD FEI Deti - súťaž družstiev    SJF 2020 2022 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
  FEI súťaž              
DJ FEI Deti - súťaž jednotlivcov    SJF 2020 2022 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
  FEI súťaž              
  Pony              
PU FEI Pony jazdci - úvodná súťaž 2012 2022 L 20x60 uzdečka sako povinné
PD FEI Pony jazdci - súťaž družstiev 2012 2022 L 20x60 uzdečka sako povinné
PJ FEI Pony jazdci - jednotlivci 2012 2022 L 20x60 uzdečka sako povinné
  Juniori              
JU FEI Juniori - úvodná súťaž 2009 2022 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
JD FEI Juniori - súťaž družstiev 2009 2022 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
JJ FEI Juniori - súťaž jednotlivcov 2009 2022 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
  Mladí jazdci              
YU FEI Mladí jazdci - úvodná súťaž 2009 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
YD FEI Mladí jazdci - súťaž družstiev 2009 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
YJ FEI Mladí jazdci -súťaž jednotlivcov 2009 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
  Seniori              
SG FEI Prix St. Georges 2009 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IM1 FEI Intermediate I 2009 2022 T 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMA FEI Intermediate A 2015 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMB FEI Intermediate B 2020 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMII FEI Intermediate II 2014 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GP FEI Grand Prix 09-14 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GPS FEI Grand Prix Special 09-14 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
  Voľné zostavy              
Pv FEI Pony jazdci Voľná zostava 07-09 2022 L 20 x 60 uzdečka/páka sako povinné
Jv FEI Juniori Voľná zostava 06-09 2022 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Yv FEI Mladí jazdci voľná zostava 06-09 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMIv FEI Intermediate I Voľná zostava 98-09 2022 T 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMA/Bv FEI Intermediate A/B Voľná zostava 2018 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GPv FEI Grand Prix Voľná zostava 99-09 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
  Mladé kone              
4r FEI Úloha pre 4-ročné kone 2005 2022 Z 20x40/20x60 uzdečka sako povolené
5rU FEI Úloha pre 5-ročné kone úvodná 2004 2022 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
5rF FEI Úloha pre 5-ročné kone finále 2004 2022 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
6rU FEI Úloha pre 6-ročné kone úvodná 2004 2022 S 20 x 60 uzdečka sako povinné
6rF FEI Úloha pre 6-ročné kone finále 2004 2022 S 20 x 60 uzdečka sako povinné
7rU FEI Úloha pre 7-ročné kone úvodná 2016 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
7rF FEI Úloha pre 7-ročné kone finále 2016 2022 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GP FEI Grand Prix Mladé kone 2020 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
  U25              
GP16-25 FEI Grand Prix 16-25 2009 2022 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné

 

SJF úlohy

  Drezúrna úloha Rok

Aktuali-
zácia

Stupeň Obĺžnik Uzdenie Výstroj Ostrohy
Z1 SJF Z1 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z2 SJF Z2 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z3 SJF Z3 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z4 SJF Z4 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z5 SJF Z5 2012 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z6 SJF Z6 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z7 SJF Z7 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z8 SJF Z8 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z9 SJF Z9 2011 2018 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z10 SJF Z10 2011 2018 Z 20x60 uzdečka sako povolené
                 
L1 SJF L1 2011 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L2 SJF L2 2011 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L3 SJF L3 2012 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L4 SJF L4 2011 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L5 SJF L5 2011 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L6 SJF L6 2016 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
L7 SJF L7 2011 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
L8 SJF L8 2012 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
L9 SJF L9 2011 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
L10 SJF L10 2011 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
L11 SJF L11 2011 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
                 
LS1 SJF LS1 2011 2018 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS2 SJF LS2 2011 2018 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS3 SJF LS3 2011 2018 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS4 SJF LS4 2011 2018 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS5 SJF LS5 2011 2018 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS6 SJF LS6 2011 2018 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS7 SJF LS7 2011 2018 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS8 SJF LS8 2011 2018 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
                 
LP1 SJF LP1 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP2 SJF LP2 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP3 SJF LP3 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP4 SJF LP4 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP5 SJF LP5 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP6 SJF LP6 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP7 SJF LP7 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
                 
S1 SJF S1 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S2 SJF S2 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S3 SJF S3 2011 2018 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S4 SJF S4 2011  2018 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S5 SJF S5 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S6 SJF S6 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S7 SJF S7 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S8 SJF S8 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S9 SJF S9 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S10 SJF S10 2011 2018 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
  Mladé kone              
MKZ1 SJF Úloha pre mladé kone Z1 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
MKZ2 SJF Úloha pre mladé kone Z2 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
MKZ3 SJF Úloha pre mladé kone Z3 2011 2017 Z 20x60 uzdečka sako povolené
MKZ4 SJF Úloha pre mladé kone Z4 2011 2017 Z 20x60 uzdečka sako povolené
MKL1 SJF Úloha pre mladé kone L1 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
MKL2 SJF Úloha pre mladé kone L2 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
MKL3 SJF Úloha pre mladé kone L3 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
MKL4 SJF Úloha pre mladé kone L4 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
  Pony              
P1 SJF P1 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P2 SJF P2 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P3 SJF P3 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P4 SJF P4 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P5 SJF P5 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
P6 SJF P6 2011 2018 L 20x40 uzdečka sako povinné
P7 SJF P7 2011 2018 L 20x60 uzdečka sako povinné
P8 SJF P8 2011 2018 LS 20x40 uzdečka sako povinné
P9 SJF P9 2011 2018 LS 20x60 uzdečka sako povinné